Psyksjuk diabetiker ombads vårda sig själv - dog

- 23/05/2012, 15:33 -
Socialstyrelsen är kritisk mot hur man hanterat den avlidnes sjukdomsbild.
1 av 2

Socialstyrelsen är kritisk mot hur man hanterat den avlidnes sjukdomsbild.

Fredrik Sandberg / SCANPIX

Mannen hade ingen insikt om hur han skulle medicinera sig själv.
2 av 2

Mannen hade ingen insikt om hur han skulle medicinera sig själv.

Anders Wiklund/Scanpix

Socialstyrelsen kritiserar socialnämnden i Linköpings kommun efter att en psykiskt sjuk man med diabetes dog av en överdos insulin.

LINKÖPING. Mannen bodde i egen lägenhet med boendestöd från socialtjänsten. Enligt patientjournalen gjordes ingen riskbedömning när man ordinerade egenvård trots att mannen hade en svår psykiatrisk sjukdom och saknade insikt om sin diabetes.

I november påträffades mannen medvetslös i sin bostad, och avled knappt två veckor senare av överdosen. 

Socialstyrelsen anser att det är anmärkningsvärt att man inte tog hänsyn till den komplexa sjukdomsbilden som förelåg, då den psykiskt sjuke mannen inte alls förstod hur han skulle medicinera sig själv.