Torsdag 16 Sep
Stockholm

Han kämpar för transsexuellas rättigheter

Lukas Romson berättar för Nyheter24 om bland annat skadeståndet till transsexuella och deras psykiska välmående.
1 av 2
Lukas Romson berättar för Nyheter24 om bland annat skadeståndet till transsexuella och deras psykiska välmående. Foto: Carolina Hawranek
Romson håller inte med David Eberhards åsikter om könskorrigering.
2 av 2
Romson håller inte med David Eberhards åsikter om könskorrigering. Foto: Fredrik Sandberg SCANPIX/Carolina Hawranek

Nyheter24:s reportageserie om transsexuellas psykiska hälsa innan och efter könskorrigering engagerade många. Nyheter24 har nu pratat med Lukas Romson, som själv har en bakgrund som transsexuell, om skadeståndskraven, forskning inom området och psykiatrikern David Eberhard.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Lukas Romson

Lukas Romson är socialdemokratisk politiker, skribent och jämlikhetskonsult. Han har gjort sig känd för sitt engagemang rörande frågor om transpersoners rättigheter, via bland annat Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL), samt inom Socialdemokraterna. Han brinner enligt honom själv för jämlikhet, mänskliga rättigheter och rättstryghet.

Nästa år väntas lagen om tvångssterilisering vid könskorrigering att avskaffas. RFSL och en rad andra organisationer har då krävt att staten ska ersätta de som blivit steriliserade mot sin vilja med ett skadestånd om minst 175 000, genom att en tillfällig lag om detta stiftas.

Nyheter24 har pratat med Lukas Romson, politiker för socialdemokraterna , skribent och jämlikhetskonsult, om ett skadestånd för tvångssteriliserade transsexuella, hur operationen påverkar den psykiska hälsan och om psykiatern David Eberhard som Nyheter24 intervjuade i den första delen av artikelserien. 

Romson hoppas på att en lagstiftning om skadestånd går igenom men är fortfarande osäker på om det verkligen kommer att bli av. 

– Jättesvårt att säga i dagsläget. Fråganhar ju inte varit uppe. Inga politiker har riktigt velat beröra detta ännu.

Skulle staten inte själva stifta en tillfällig lag som berättigar ett skadestånd kommer RFSL att driva en process för att alla som har anmält sitt intresse ska få skadestånd av staten. Romson, som själv har en bakgrund som transsexuell, har själv blivit tvångssteriliserad och har anmält sitt intresse om att få skadestånd.

– Ja, jag har anmält mig för detta, ochäven engagerat mig för detta. När debatten om det hela drogs igång, skrev jagäven debattartiklar som förespråkade ett skadestånd.

Romson berättar även själv hur jobbigt han tycker att det är att hans fortplantingsförmåga blev fråntagen honom.

– Detgör ont när jämnåriga bekanta nu skaffar barn, och jag inte kan göra det. Jaghade redan barn som tur var, och hade nog inte skaffat fler ändå. Men att valettagits ifrån mig gör ont.

Problemen försvinner inte så lätt

Samtalet leder snart in på de transsexuellas psykiska hälsa. 2011 publicerade Cecilia Dhejne, som är specialist i psykiatri på enheten för könsidentitetsutrediningar och sexualmedicin på Karolinska universitetssjukhuset, en rapport där det framgår att en transsexuell person som genomgått en könskorrigering löper en högre risk att dö i förtid, i jämförelse med normalpopulationen. Orsakerna till den förhöjda dödligheten kan inte med säkerhet förklaras. Men Romson stöder Dhejne i hennes forskning.

– Jag har inte någon medicinskutbildning men så vitt jag kan bedöma så stämmer Dhejnes forskning alldelesutmärkt. Sen handlar det om hur man tolkar den. Delar av gruppen mårdåligt fortfarande efter behandlingen, det ser vi i de nätverk ochorganisationer som transpersoner har.

– Det är det samma med andra komplexatillstånd. Det tar tid att ställa en diagnos. Man kan utveckla andra symptom,som exempelvis ångestsymptom. Har du utvecklat en social fobi eller socialaproblem, så försvinner inte detta bara för att du genomgår en behandling. 

Romson jämför även de transsexuellas välmående med mobbade skolbarn.

– Ävenom du är färdigbehandlad och lever i ditt självidentifierade kön så är det intesäkert att rädslan släpper, om du har haft problem förut. Fråga barn som blivitmobbade, de kan må dåligt även när mobbningen upphört. Det som lagrats kvarfinns, en del mer än för andra.

Har svårt att ta Eberhard på allvar

Samtalet om de transsexuellas hälsa leder till Romsons åsikter om David Eberhard som är specialist i psykiatri, författare och debattör. Eberhard skrev i början av detta året ett debattinlägg på sidan newsmill, där han påpekade att könskorrigering som metod inte fungerar, eftersom transsexuella fortsätter att må dåligt efter ingreppet. Ett uttalande som fått mycket kritik. Romson har själv även tidigare uttryckt sig på newsmill om vad han tycker om Eberhards åsikter.

– Jag själv, och även en del läkare, harsvårt att ta Eberhard på allvar, vilket kanske inte är så konstigt. Han harinte publicerat någon forskning, vad jag kan finna, han har ingaspecialkunskaper på området om transsexuella, och han är mycket kontroversiell. Han har presenterat sina kunskaper på område där haninte har någon expertis.

Kommentera
Kopiera länk
Dela