Metadon dödar fler missbrukare

- 06/10/2008, 04:09 -

Ökningen har skett samtidigt som heroinister allt oftare får Metadon utskrivet mot sitt missbruk. (TT)

Dödsfallen har ökat det senaste året på grund av såväl heroinmissbruk som av missbruk av läkemedlet Metadon, visar siffror från Folkhälsoinstitutet.

Ökningen har skett samtidigt som heroinister allt oftare får Metadon, Subutex eller Subuxone utskrivet mot sitt missbruk. Preparaten tar bort suget efter heroin.

– Det är mycket alarmerande, säger experten på missbruksfrågor hos Socialstyrelsen Abit Dundar till Dagens Nyheter om det växande dödstalet.

De heroinrelaterade dödsfallen ökade mellan 1997 och 2001 från 137 till 198. 2002 vände utvecklingen successivt nedåt till 110 i förfjol. Förra året ökade de åter till 142.

Parallellt har de Metadonrelaterade dödsfallen ökat - först långsamt från 18 år 1997 till 29 år 2006. I fjol nästan fördubblades de till 55. En förklaring kan vara att en del läkemedlet läcker ut okontrollerat till missbrukare. Dödsfallen har också gått ner i åldrarna.

– Metadon kan mycket väl ha en bra effekt för en enskild, säger narkotikaexperten vid Folkhälsoinstitutet Sven Andréasson till DN.

– Däremot visar forskningen att mängden narkotika inte minskar i samhället om inte tillgängligheten samtidigt begränsas. Annars ersätts bara de som slutar knarka med nya narkomaner.

Andréassons anser ändå att Metadonprogrammet är bra och att läckaget är begränsat.

Skrivet av: