Juridikfronten och några av sajterna föreningen granskar.
1 av 5
Juridikfronten och några av sajterna föreningen granskar. - Foto: Faksimil. OBS! Bilden är ett montage
Svenska motståndsrörelsen, som ligger bakom Nordfront, i Stockholm på Karl XII:s dödsdag 2009.
2 av 5
Svenska motståndsrörelsen, som ligger bakom Nordfront, i Stockholm på Karl XII:s dödsdag 2009. - Foto: FREDRIK PERSSON / SCANPIX
Här är tre av de kommentarer som han åtalades för.
3 av 5
Här är tre av de kommentarer som han åtalades för.
Kent Ekeroth polisanmäldes förra veckan för hets mot folkgrupp.
4 av 5
Kent Ekeroth polisanmäldes förra veckan för hets mot folkgrupp. - Foto: ANDERS WIKLUND / SCANPIX
Ekeroth och riksdagskollegan Thoralf Alfsson anmäldes även för brott mot BBS-lagen.
5 av 5
Ekeroth och riksdagskollegan Thoralf Alfsson anmäldes även för brott mot BBS-lagen. - Foto: SCANPIX / Montage

De vill avpixla Avpixlat

Föreningen Juridikfronten har sedan flera år tillbaka tagit strid mot "den nationella rörelsens" utposter på nätet. Nu börjar deras arbete märkas mer och mer. – Ingen kan ha undgått att debattonen är mycket råare på internet.


Rättsfall i urval där Juridikfronten varit inblandade

– Dom mot Patriot.nu:s ansvarige utgivare efter kommentarer om att "resa galgar" mot "finansjudarna".

– Förundersökning mot Realistens ansvarige utgivare efter nedsättande kommentarer om "negrer", romer och somalier.

– Det förtalsbrott som SD:s riksdagsledamot Markus Wiechel dömts för.

– Förtalsdom mot SD:s riksdagsledamot Thoralf Alfsson.

BBS-lagen

"5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet."

SVERIGE. De har anmält Sverigedemokraternas Kent Ekeroth för hets mot folkgrupp och vill tvinga den rasistiska bloggen Avpixlats ansvariga ut i dagens ljus. Nyheter24 har intervjuat den ideella föreningen Juridikfronten om deras kamp mot den "nationella" rörelsen på nätet.

Det var först 2011 som föreningen formellt bildades – men då var de medverkande redan erfarna på området. Redan 2005 började de flesta sikta in sig på de olika rasistiska och nazistiska sajter som finns på nätet.

– En motvilja mot de organiserade extrema politiska krafter, som då hade börjat växa sig starkare, låg bakom engagemanget i sig, skriver föreningen i ett mejl till Nyheter24.

"Skickar sms att de ska strypa en med pianotråd"

Arbetsgången är relativt enkel. Styrelsens medlemmar har koll på vad det skrivs om på de olika sajterna och agerar därefter.

– Vissa i styrelsen har hand endast om den uppgift de fått tilldelat sig, såsom kassören. Andra diskuterar olika webbplatser och vad som är aktuellt i den "nationella" rörelsen, och undersöker webbplatser för att se om materialet går utöver vad som borde tillåtas, skriver föreningen.

Även medlemmarna själva har drabbats av det hat, ärekränkningar och hot som de arbetar för att stoppa. Ordföranden, socialdemokraten Martin Tunströmmottog dödshot efter en anmälan mot Nordfront, nazistiska Svenska Motståndsrörelsens sajt.

– För 10-15 år sedan mördade nazisterna sina motståndare eller slog dem fördärvade. I dag beställer de en dildo till en på posten eller skickar sms om att de ska strypa en med pianotråd, båda autentiska exempel. Vill de markera att de minsann håller koll på en, kan de lägga en lapp i ens brevlåda. Oftast nöjer de sig med att skriva på internet, i sina egna kommentarsfält, skriver gruppen.

Tunström har även tilldelats en helt egen "förtalsblogg" av en medlem i nazistiska Svenskarnas parti.

"Debattonen är mycket råare"

Överlag menar Juridikfronten att det inte kan ha undgått något på nätet att det är en annan stämning i ett kommentarsfält eller på ett forum än i exempelvis en dagstidning.

– Ingen som har använt internet i tio till femton år eller längre, kan ha undgått att debattonen är mycket råare och nivån av eftertänksamhet betydligt lägre på internet än i etablerade medier.

På de sajter som föreningen granskar är stämningen nästan alltid hätsk – och det är meningen. Innehållet i de artiklar och inlägg som skrivs är formulerat på ett sådant sätt. Ett exempel som de tar upp är Nationell.nu:s rubrik "Kuksugande judar mördade spädbarn".

– Stämningen tenderar att bli mer hätsk när meningsfränder som inte är främmande för våld diskuterar samma ämne.

Vill avslöja de ansvariga bakom Avpixlat

Skillnaden mellan de flesta nazistiska sajter, som Nordfront och Realisten, och många sverigedemokraters favoritblogg Avpixlat är att den senare saknar ansvarig utgivare. Det finns ingen att åtala när innehållet bryter mot lagen, som när somalier kallas "skräp" och "parasiter" bland bloggens kommentarer.

Det hoppas nu Juridikfronten ändra på med hjälp av den anmälan som gjorts med hänvisning till BBS-lagen. '

"Avpixlat är en webbplats som helt klart drivs från Sverige, av svenskspråkiga personer. I och med att det finns fria kommentarfält där anonyma personer kan "kommentera med rejäl takhöjd", utan förhandsgranskning, förekommer på webbplatsen en elektronisk anslagstavla. Enligt 3 § och 6 § lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen), är det straffbart av den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla, att inte "lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet". Avpixlat är anonymt, och lämnar därmed inte sådan information", står det i föreningens polisanmälan.

– Överlag är det en oroande trend att opinionsbildningen och den demokratiska debatten sker anonymt. Man kan inte lita på att moderatorerna frivilligt höjer kommentarernas standard till acceptabel nivå, i och med att yttrandefrihetsfundamentalister synes vara i majoritet – åtminstone när det gäller vad man bör få uttala om invandrare.

Juridikfronten meddelar också att de just nu arbetar med en text om Avpixlats moderatorer.

Fortsätter fokusera på ärekränkningar och hets

Att fokusera på BBS-lagen, som man även gjort vid anmälningarna mot Ekeroth och Thoralf Alfsson, är dock inget nytt grepp eller någon nyutstakad väg. Arbetssättet kommer vara detsamma.

– Vi har givetvis inte gått över till att anmäla brott mot BBS-lagen, utan fortsätter att primärt se om ärekränkning och hets sprids av namngivna personer, skriver föreningen.

Hittills har de bland annat legat bakom domar mot bland annat en SvP-medlem för hets mot folkgrupp och flera domar mot inblandade i Patriot.nu (Nordfronts föregångare). De har också drivit civilrättsliga mål som de förtalsanmälningar som ledde fram till domar mot riksdagsledamöterna Alfsson och Markus Wiechel (SD). 

Det återstår att se vilka som döms härnäst.

/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!