Söndag 1 Aug
Stockholm

Dödligheten bland svenskarna sjunker – för alla utom unga

Dödlighetstalen bland unga svenska har stått stil i tjugo år.
1 av 3
Dödlighetstalen bland unga svenska har stått stil i tjugo år. Foto: TT BILD
Orsaken är att ungas psykiska ohälsa fortsätter att öka.
2 av 3
Orsaken är att ungas psykiska ohälsa fortsätter att öka. Foto: TT BILD
Tidigare hade Sverige lägst dödlighetstal bland unga i Europa – en utveckling som nu vänt.
3 av 3
Tidigare hade Sverige lägst dödlighetstal bland unga i Europa – en utveckling som nu vänt. Foto: TT BILD

Fler och fler lever längre men för unga har utvecklingen stått still i snart tjugo år.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Psykisk ohälsa ökar

Svenska ungdomars psykiska ohälsa fortsätter att öka och samtidigt förtidspensioneras fler och fler. Vilket leder in i en ond spiral, både på det personliga och nationella planet. I takt med att fler mår dåligt ökar nämligen kostnaden för samhället.

Enligt nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog som forskat på ämnet kommer kostnaderna för unga som inte får jobb eller kan behålla sin hälsa att hamna på omkring 10-15 miljoner per individ, rapporterar SVT.

SVERIGE. Dödligheten bland svenskarna sjunker för var år som går för nästan alla. Men det finns en grupp som skiljer sig och det är unga vuxna mellan 19 och 29 år. 

För den gruppen har utvecklingen i stället stått still i snart tjugo år, enligt siffror från European Mortality Data Base.

– Min tolkning är att det är försämrade framtidsmöjligheter för utsatta ungdomar som yttrar sig i den här stagnerade dödlighetsutvecklingen. En växelverkan mellan framtidsutsikter, att klara utbildningssystemen, att få jobb och psykisk ohälsa, säger Sven Bremberg, läkare och forskare vid Folkhälsoinstitutet, till SVT.

Hände något vid 1995

Fram till år 1995 minskade dödligheten även bland unga vuxna och Sverige hade lägst dödlighet bland unga i Europa, men därefter har det hänt något. Sedan dess ligger nämligen dödligheten bland 19- till 29-åringar kvar på samma nivå.

Går i motsatt riktning

I dag har Sverige högre dödlighetstal bland unga än bland annat Spanien, Italien, Danmark och Tyskland som alla fått sjunkande dödlighetstal.

Forskaren Sven Bremberg tror sig veta varför.

– Svenska ungdomar klarar inte skolan särskilt bra. Det är färre som högskoleutbildas än i de nordiska länderna. Och det är stora grupper som inte klarar gymnasiet. Att i dagens kunskapssamhälle inte ha klarat gymnasiet innebär små chanser att komma in i ett jobb och få en vuxen tillvaro, säger han till SVT.

Kommentera
Kopiera länk
Dela