Torsdag 29 Jul
Stockholm

Här är CSG:s hemliga fotoregister – som bara växer och växer

Ett axplock av bilder ur CSG:s fotoregister.
1 av 17
Ett axplock av bilder ur CSG:s fotoregister. Foto: Montage
Tag och crew, mars 2002 – barn 12–14 år.
2 av 17
Tag och crew, mars 2002 – barn 12–14 år. Foto:
”Karma”, mars 2002 – fel person på fotot, oklart vem.
3 av 17
”Karma”, mars 2002 – fel person på fotot, oklart vem. Foto:
Tag och crew, maj 2004 – CSG-väktare och bil. På annat foto från samma tillfälle syns mer av bilen och det kan konstateras att en dekorerad firmabil används.
4 av 17
Tag och crew, maj 2004 – CSG-väktare och bil. På annat foto från samma tillfälle syns mer av bilen och det kan konstateras att en dekorerad firmabil används. Foto:
Tag och crew, juni 2004 – barn 12–14 år, passfoto?
5 av 17
Tag och crew, juni 2004 – barn 12–14 år, passfoto?. Foto:
Tag och crew, mars 2005 – foto från samma tillfälle som den tidigare spridda filmen från Gärdets tunnelbanestation, dock med annan kamera.
6 av 17
Tag och crew, mars 2005 – foto från samma tillfälle som den tidigare spridda filmen från Gärdets tunnelbanestation, dock med annan kamera. Foto:
Tag, crew och bostadsområde – håller upp händerna för fotografering av färgrester.
7 av 17
Tag, crew och bostadsområde – håller upp händerna för fotografering av färgrester. Foto:
Tag och crew, maj 2005 – fotograferad med nerdragna byxor.
8 av 17
Tag och crew, maj 2005 – fotograferad med nerdragna byxor. Foto:
Tag, maj 2005 – håller upp händerna för fotografering av färgrester.
9 av 17
Tag, maj 2005 – håller upp händerna för fotografering av färgrester. Foto:
Tag, crew och tunnelbanestation, juni 2005 – håller upp händerna för fotografering av färgrester.
10 av 17
Tag, crew och tunnelbanestation, juni 2005 – håller upp händerna för fotografering av färgrester. Foto:
Tag, april 2007 – avfotograferat ID-kort.
11 av 17
Tag, april 2007 – avfotograferat ID-kort. Foto:
Tag och crew, december 2007 – avfotograferat pappersregister.
12 av 17
Tag och crew, december 2007 – avfotograferat pappersregister. Foto:
Tag och crew, januari 2009 – smygfotografering i arbetssituation.
13 av 17
Tag och crew, januari 2009 – smygfotografering i arbetssituation. Foto:
Tag och crew, januari 2009.
14 av 17
Tag och crew, januari 2009. Foto:
Tag och crew, augusti 2009.
15 av 17
Tag och crew, augusti 2009. Foto:
Tag, januari 2010 – avfotograferat pappersregister med namn, födelsedatum och adress. På adressen finns ännu den 28-årige personens föräldrahem, men själv är han idag skriven på annan adress.
16 av 17
Tag, januari 2010 – avfotograferat pappersregister med namn, födelsedatum och adress. På adressen finns ännu den 28-årige personens föräldrahem, men själv är han idag skriven på annan adress. Foto:
Tag och crew, januari 2011 – håller upp händerna för fotografering av färgrester.
17 av 17
Tag och crew, januari 2011 – håller upp händerna för fotografering av färgrester. Foto:

Vaktbolaget CSG:s fotoregistrering av misstänkta klottrare är mycket mer omfattande än vad som hittills har varit känt. Och i registret finns förnedrande bilder.

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Grip till varje pris

Den 7 maj släpptes Kolbjörn Guwallius bok "Grip till varje pris – Falkarna, CSG och de rättsvidriga väktarmetoderna 1996-2014". I den avslöjas bland annat att CSG fört ett register som efter uppgifterna nu ska utredas av Datainspektionen.

Trots kritiken och regelbrotten anlitas CSG fortfarande av Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Den registerkopia som presenteras iboken "Grip till varje pris" är sannolikt bara en bråkdel avvad som finns. Nu kan Nyheter24 i samarbete med författaren Kolbjörn Guwallius avslöja att CSG har fortsatt attregistrera misstänkta klottrare i samma omfattning som i detregistret även efter att den kopian slutade uppdateras.

Och registreringen började långttidigare – faktiskt innan CSG existerade. De äldsta bildernakommer med all sannolikhet ur Falck Securitys gamla register somavslöjades 2002.

Det är säkerställt attregisterkopian som presenteras i boken har hanterats av Markku,centralt placerad i CSG:s informationsgrupp sedan många år. Men nuhävdar före detta CSG-väktaren Thomas att han har fått sin egen,personliga registerkopia av Markkus kollega David, även han mångårigmedarbetare i informationsgruppen.

– ”Spara bilderna i din mobil ellerpå datorn hemma. Plugga på utseenden och sånt” sa David tillmig, berättar Thomas för Nyheter24.

Bilder från ökänt Falckregister

Många bilder i registerkopian äridentiska med det register som presenteras i "Grip till varje pris",så det råder inget tvivel om att de kommer ur samma samling.Bilderna har samma upplägg för filnamnen, där tag, crew ochbostadsområde står med.

Men den här kopian innehåller långtfler bilder, totalt över 700 stycken, som på ett unikt sättbeskriver CSG:s långtgående och långsiktiga registrering, menockså hur de förnedrar registrerade.

De nyaste bilderna i Thomasregisterkopia är daterade i mars 2011 – ett knappt år innan hanslutar på CSG.

De äldsta bilderna i registret ärdaterade den 18 mars 2002. Det är anmärkningsvärt eftersom det ärinnan CSG existerar. Flera av bilderna ser ut att vara tagna isamband med gripanden som verkar ha genomförts av CivilaSpaningsgruppen vid Falck Security, CSG:s föregångare. Hela 117bilder har skapelsedatum mellan mars och september 2002. Sedan ärdet ett uppehåll fram till april 2004. Då har CSG varit verksammasedan ett halvår tillbaka.

Det går alltså nu för första gångenatt belägga att de personer som gick över till det nybildade CSGnär Civila Spaningsgruppen på Falck Security avvecklades tog medsig åtminstone delar av det register som Falck Security fälldes föroch dömdes att betala skadestånd för att ha fört.

Därmed faller också Falck Securitysgamla förklaring till deras register, att det hade upprättats av enenskild timanställd på eget bevåg.

Förnedrar klottrare – med bildmanipulering

En av de som följt med i registretfrån Falck till CSG är konstnären Karma, som redan vittnat i "Griptill varje pris" om hur hon fotograferades av Falckväktarna.Bilden i det nya registerutdraget föreställer dock inte ens hennesjälv.

– Det där är faktiskt inte jag,säger Karma när hon får se bilden.

Hon har ingen aning om vem det kan varapå bilden.

– Men det är läskigt att de har ettregister och att bilder från den tiden finns kvar än idag i ettregister som används, säger hon.

Det är uppenbart att registret inte verkar gallras med tanke på att många bilder är tolv år gamla. Registerkopian innehåller utöver densensationella tidsrymden ännu fler anmärkningsvärda detaljer änvad kopian ur boken innehåller.

Ett antal bilder föreställeravfotograferade utskrifter av foton med text intill som antyder attdet även finns ett register i pappersform. Bilderna är uppdelademen andra foton går att urskilja i kanten av vissa bilder, som gervid handen att det finns papper sida upp och sida ner med fotografieroch personuppgifter. På en bild syns text som visar att CSG ävenhar lagrat uppgifter om namn, adress och födelsedatum.

En bild från maj 2005 föreställer engraffitimålare som ser ut att ha somnat med sprayburkar i famnen påtunnelbanan. Bakom honom finns hans tag och crew skrivet på väggen.Någon har knäppt upp hans gylf, dragit ner hans byxor och hängt uthans penis. Så ser han ut att vara fotograferad, men bilden verkarvara en elak manipulation. De tags som står skrivna är uppenbartritade med en dator.

– Jag har inte ens ägt en sådantröja. Det är uppenbart att hela bilden är photoshoppad. De harfotograferat mitt huvud när jag sover och satt ihop resten, sägergraffitimålaren när han får se bilden.

– Vad sjukt det här är, vad kan defå ut av att göra så? Det handlar ju bara om att smutskasta.

Spionfoton från arbetsplats

En bild från maj 2004 visar en man somsitter i den typiska grippositionen – ryggen mot en vägg ochfötterna utsträckta. Framför honom står en uniformeradCSG-väktare och pratar med honom. Fotot är taget intill endekorerad CSG-bil.

Men även andra bilder stämmer in påvittnesmål om hur gripfoton ser ut. Många unga människor sitter isamma position som beskrivs ovan. Ibland syns tunnelbane- ellerpendeltågsmiljö i bakgrunden, eller vad som framstår somnödutgångar till tunnelbanestationer och gångar i tågdepåer.Många foton är också tagna på det sätt som väktaren Peterbeskriver i boken, där händer med färg hålls upp bredvidansiktet.

En av gripbilderna är tagen i sambandmed det videofilmade gripande på Gärdet i mars 2005 som återges i "Grip till varje pris" och föreställer samma person som ifilmen.

En bild från september 2008föreställer en man som ligger på rygg med händerna i bojor bakomryggen och ansiktet på sidan mot marken.

En bild från januari 2009 är ettuppenbart spionfoto, taget på en person som namngivits med tag ochcrew när han i hantverkarkläder kommer ut från ett kontorshus.Platsen har identifierats och fotot verkar vara taget från en bil påparkeringen utanför. Det är uppenbart att det inte handlar om engraffitisituation utan om att en man har förföljts under arbetstid.

CSG vill invänta utredning

Många bilder är också, som medtidigare kända registerbilder, hämtade från sociala medier. Andraföreställer avfotograferade ID-kort.

De som är yngst i registret ser ut attvara i tolvårsåldern vid fotograferingen, även i fall då dethandlar om gripfoton.

CSG har hittills förnekat allauppgifter om att något register existerar, men utreds för närvarande av Datainspektionen för uppgifterna i boken.

CSG:s vd Patrik Strandberg kommenterarvia e-post att CSG vill invänta de utredningar och denmyndighetstillsyn som ska göras innan de har några ytterligarekommentarer.

Thomas, somegentligen heter något annat, har visat upp handlingar som beläggerhans anställning på CSG. Även namnen på CSG-anställda sompresenteras med förnamn har bytts ut.

Klicka vidare i bildspelet för att se fler bilder ur CSG:s register.

LÄS MER: Kastade mandarin på Åkesson – brutalt gripen av CSG-väktare

LÄS MER: Väktaren: "Vi tävlade mot graffitimålarna"

Del 4 i granskningen publiceras på torsdagseftermiddagen.

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela