Unga ser hälsa som arbetsproblem

- 06/10/2008, 15:44 -

Tio procent tror inte de kan jobba kvar om två år på grund av hälsoskäl. (TT)

Jobbhälsobarometern - en undersökning Svensk företagshälsovård (FSF) och Svenskt kvalitetsindex - visar att åtta procent av den arbetande befolkningen inte tror de kan jobba kvar i yrket om två år på grund av hälsoskäl. I gruppen 20-30-åringar tror nästan var tionde samma sak.

Jämfört med fjolårets barometer syns också att de yngre blivit mer oroliga. Då trodde drygt sex procent att de inte skulle kunna jobba kvar på grund av hälsoskäl.

Kanske föga förvånande är hälso-oron allra störst bland dem över 55 år. Där tror 14 procent de måste sluta inom två år.

I övrigt finner undersökningen, liksom flera tidigare, att oron är större bland lågt utbildade samt bland dem som är missnöjda med sin arbetsmiljö och/eller inte känner sig motiverade för sitt arbete.

I undersökningen ingår cirka 4 500 telefonintervjuade 20-67-åringar. De är statistiskt utvalda, med kravet att de ska jobba minst halvtid.

Skrivet av: