10 punkter där FN tycker att Sverige inte följer de mänskliga rättigheterna

- 26/01/2015, 18:12 -
FN riktar stark kritik mot Sverige i en ny rapport.
1 av 12

FN riktar stark kritik mot Sverige i en ny rapport.

tt bild

2 av 12

tt bild

3 av 12

tt bild

4 av 12

tt bild

5 av 12

tt bild

6 av 12

tt bild

7 av 12

TT bild

8 av 12

tt bild

9 av 12

tt bild

10 av 12

tt bild

11 av 12

tt bild

12 av 12

FN riktar hård kritik mot Sverige i ny rapport.

I en nysläppt rapport har FN kritiserat Sverige, och man menar att det blir allt tuffare för etniska minoriteter i Sverige. I många avseenden har Sverige problem med att följa de mänskliga rättigheterna, menar FN. Här är tio av punkterna som rapporten tog upp. 

1. Rasistiska partierhar ökat sin aktivitet i Sverige

Diskriminerandeuttalanden är inte ovanliga i den politiska debatten, oftast i samband med uttal om asyl- och invandringsfrågor. 

Bildkälla:TT

2. Utredningarna omhatbrott blir färre

FN föreslår attpolisen ska ha hatbrottsenheter över hela landet.

Bildkälla:TT

3. Polisvåld

FN är bekymrade över rapporter om polisvåld.

Bildkälla:TT

4. Häktning av minderåriga.

FN menar att minderåriga bara får sitta frihetsberövande under kortare tid, och Sverige måste skärpa sig angående det här. 

Bildkälla:TT

5. Sexuellt våld

Det sexuella våldethar ökat med 50 procent mellan 1995 och 2008. Särskilt utsatta ärkvinnor med funktionsnedsättning.

Bildkälla:TT

6. Kränkningar mot minoriteter ökar

FN ser det som oroande med det ökande våldet mot minoriteter och deras religiösa lokaler. 

Bildkälla:TT

7. Segregation

FN ser den etniska och socioekonomiska segregationen i Sverige som oroväckande. Detta drabbar främst afrosvenskar och muslimer.

Bildkälla:TT

8. Samerna

FN ser också storabrister när det gäller samers rättigheter.

Bildkälla:TT

9. Romerna

Även behandlingen avromerna är under all kritik, både på arbets- och bostadsmarknaden.

Bildkälla:TT

10. Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn skyddas inte tillräckligt.

Bildkälla:TT

Manifestation 2011 för att hedra en 16-årig ensamkommande flykting som skjutits ihjäl. 

Källa: FN-rapporten, Svenska Dagbladet 

är du orolig för utvecklingen i Sverige?