Måndag 2 Aug
Stockholm

Hamnade i respirator efter felbehandling

Kvinnan fick fel antibiotika och tvingades vårdas i respirator under flera veckors tid.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den kvinnliga patienten på Mälarsjukhuset i Eskilstuna drabbades av en livshotande infektionen med multiresistenta bakterier. Under två dygn fick hon fel sorts antibiotika på grund av felaktiga journalrutiner. Kvinnan hade ett känt blandmissbruk och hade vid flera tillfällen behandlats på sjukhus för infektioner.

Under natten försämrades kvinnans tillstånd med sjunkande blodtryck, snabb puls och påverkat allmäntillstånd. Hon placerades på en sal för flera patienter och ytterligare antibiotika sattes in.

Kvinnan blev så illa däran att hon fick vårdas i respirator under flera veckors tid. Det fanns också risk för att bakterierna kunde spridas på sjukhuset, på grund av journaltabben. Hennes tillstånd var mycket allvarligt och njurfunktionen försämrades. Efter hand stabiliserades kvinnans tillstånd.

Enligt en Lex Maria-anmälan som sjukhuset gjort visste personalen nämligen inte vilken typ av infektion man hade att göra med.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela