Teckentolkaren från mello – därför behövs teckenspråkets dag

- 14/05/2015, 09:35 -
Tommy Krånghs teckentolkning av melodifestivalen gjorde succé på internet.
1 av 3

Tommy Krånghs teckentolkning av melodifestivalen gjorde succé på internet.

Faksimil / YouTube

Teckenspråkets dag firas 14 maj.
2 av 3

Teckenspråkets dag firas 14 maj.

SCANPIX NORWAY / TT

I dag är teckenspråket ett officiellt språk i Sverige.
3 av 3

I dag är teckenspråket ett officiellt språk i Sverige.

Faksimil / YouTube

Teckenspråkets dag är betydelsefull för alla teckenspråkiga.

I dag, torsdag, firar Sverige teckenspråkets dag. En betydelsefull dag för personer som av olika anledningar har teckenspråk som modersmål.

– Dagen är en viktig milstolpe. Det var den 14 maj 1981 som det beslutades att teckenspråket skulle få användas som språk i dövskolor, säger Tommy Krångh till Nyheter24.

Krångh, som gjorde succé när han teckentolkade Melodifestivalen, kommer fira i sin hemstad tillika Sveriges teckenspråkshuvudstad Örebro.


Bildkälla: TT

Att vara teckenspråkig innebär alltför ofta att andra har fördomar om ditt språk. En vanlig missuppfattning är att teckenspråket är internationellt, vilket inte stämmer. Det är skiljer sig mellan olika länder.

Ibland gäller fördomarna också dövas liv.

– Vissa tror att döva behöver assistenter. Det stämmer absolut inte utan de lever vanliga liv, säger Krångh.

Han har teckenspråk som modersmål eftersom hans föräldrar är döva. Det viktiga med dagen är enligt honom den positiva känslan hos teckenspråkiga eftersom språket numera är ett officiellt språk.


Bildkälla: Faksimil / YouTube

– Teckenspråkiga har varit förtryckta. Tidigare var de föräldrar eller andra som förde de dövas talan, de fick inte föra sin egen talan. Många gånger fattas beslut som berör döva av personer som är hörande och som saknar kompetens, säger han och hoppas att teckenspråkets dag ska vara ett tillfälle för döva och hörande att mötas, säger han till Nyheter24.

Ett bra sätt att göra det på kan väl vara att ta del av Tommy Krånghs teckentolkning av Melodifestivalen:


Firar du teckenspråkets dag?