Torsdag 2 Dec
Stockholm

Myndigheter förbjuds konkurrera

Myndigheter föreslås ej kunna sälja konkurrensutsatta varor och tjänster. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Skriv in de grundläggande reglerna för de statliga myndigheterna i lagen, föreslår Förvaltningskommittén på måndagen. Lagen måste förbjuda att myndigheterna säljer varor och tjänster på konkurrensutsatta marknader, anser kommittén.

Kommittén har på regeringens uppdrag granskat den statliga förvaltningens uppgifter och organisation. Den har funnit att förvaltningen kan rationaliseras. Där förekommer dubbelarbeten och såväl polisen som försvaret och länsstyrelserna kan bli effektivare. Att slå ihop de olika centrala polismyndigheterna till en enda kan lösa sådana problem.

Reglerna bör också slå fast att en nybildad statlig myndighet först får ett tidsbegränsat uppdrag, föreslår Förvaltningskommittén. Efter en oberoende utvärdering av verksamheten ska myndigheten kunna bli ordinarie.

Kommittén skriver om sina förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela