Ny lag mot stalkning

- 07/10/2008, 15:13 -

En ny brottsrubricering ska införas som skydd mot systematiska trakasserier och hot.

Brottsrubriceringen stalkning ska införas som skydd mot förföljelse, trakasserier och hot, föreslår regeringens särskilda utredare Ebba Sverne Arvill.

Det nya brottet ska kallas olaga förföljelse. Den som gör sig skyldig till det ska kunna dömas till fängelse i högst två år, men i grova fall ska straffskalan ligga på mellan sex månader och fyra år.

Utredningen som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask på tisdagen, föreslår också att dagens lag om besöksförbud ska ersättas av en ny lag om kontaktförbud. Ett kontaktförbud ska kunna kombineras med elektronisk övervakning av förbudspersonen.

Utredningen föreslår också att det ska bli lättare att få fingerade personuppgifter än vad det är i dag. Ytterligare en åtgärd som föreslås är att utbildade skyddshandläggare för brottsoffer ska finnas tillgängliga i alla landets kommuner.

Skrivet av: