Läser du nyheter på Facebook? Då har du sämre koll på verkligheten

- 28/01/2018, 16:44 -

En ny studie visar att svenskar som får sina nyheter från sociala medier har sämre koll på omvärlden och politiska frågor än de som förlitar sig på TV, etablerade nyhetssidor och dagstidningar. Något som kan vara ett orosmoment inför valet.

Får du dina nyheter från sociala medier?? Då har du troligtvis sämre koll på vad som händer i omvärlden än de som använder sig av traditionella nyhetskällor. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Studien visar att det främst handlar om att människor som får sin information från sociala medier har mindre kunskap om politiska händelser och omvärlden. Den visar också att de som som får sitt nyhetsintag via TV, dagstidningar, radio eller nyhetssajter har en mer omfattande och mer verklighetstrogen nyhetsbild. 

Ändå använder sig fler och fler svenskar av sociala medier som sin främsta nyhetskälla. 

Enligt forskare är problemet att de flesta sociala medie plattformerna styrs av algoritmer som ger dig information baserat på vilka sidor och inlägg som du tidigare gillat, kommenterat och interagerat på. Det betyder kortfattat att den information som dyker upp i ditt flöde främst består av det plattformen vet att du vill läsa. 

Både bra och dåligt

Det positiva med algoritmerna på sociala medier är att du får läsa sådant som du är intresserad av, men det kan göra det svårare för dig att få en realistisk bild av omvärlden. Även om du följer traditionella nyhetskällor på sociala medier kan algoritmerna sålla mellan vilka artiklar du får upp i ditt flöde.  

Viktigt att tänka på under detta valår 

Eftersom det är valår i år kan det vara extra viktigt att tänka på vartifrån man får sin information. För att man ska kunna göra ett bildat val så kan det vara bra att tänka på att söka information om de olika partierna på deras egna hemsidor, och dubbelkolla information som dyker upp i sitt flöde. 

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.

Är du bra på källkritik?