Sänkta hastigheter och ombyggnationer flera delar av E4:n

- 10/01/2019, 19:39 -

Trafikverket har planerat hastighetssänkningar på ett flertal sträckor längst E4:n. Man kommer även att påbörja byggnationer längs E4:n på flera platser i landet.

Trafikverket planerar att sänka hastigheten på sammanlagt sex sträckor på E4:n.

Man siktar på att sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h längs E4:n i Västerbotten, vid sträckor där det saknas mitträcken.  

Anledningen till initiativet är att man sett ett samband melllan hastighet och mötesolyckor, enligt SVT. 

Minska antalet döda i trafiken

Uppdraget kommer från regeringen och hastighetssänkingen planeras på flera vägar i Sverige

– Vi vill nå nollvisionen och minska antalet döda och skadade i trafiken, säger Angelica Qarlsin, strategisk planerare vid Trafikverket, till SVT.

Sträckorna där sänkningen planeras

Man planerar att bygga mitträcken på sex sträckor mellan Sikeå-Yttervik samt sträckan Djäkneboda-Bygdeås. Och det är på dessa sträckor som man vill sänka farten, fram tills det att man byggt färdigt mitträckena.

– Vi ser ett tydligt samband mellan hastigheten och mötesolyckor och genom att sänka till 80 på vägar som inte har mitträcke så vill vi minska antalet olyckor med svår efterföljd. När mitträcken finns på plats kommer hastigheten höjas igen, säger Angelica Qarlsin, till SVT. 

Planeringsarbetet kommer att börja under våren. Men innan man kan säkerställa hastighetssänkningarna kommer kommunerna få säga sitt. 

– Hoppas det inte överklagas så vi tillsammans kan rädda liv tidigare. Men det är en demokratisk process i det här och kommuner, myndigheter och organisationer ska få säga sitt. Det är många steg innan skyltarna om möjligt kommer på plats, säger Qarlsin till SVT.

Ombyggnad längs hela E4

Utöver detta ska flera anslutningsvägar längs hela E4 stängas och ersättas med mer trafiksäkra korsningar, eller knytas ihop med enskilda vägar. Det kommer att sättas upp viltstängsel på vissa sträckor och man vill skapa flera lösningar för gångtrafikanter och cyklister. 

Här kan du även läsa: Nya lagarna som börjar gälla 2019 – så påverkas du

Tycker du att hastighetssänkningarna är en bra idé?