Extratjänster togs bort – färre nyanlända fick jobb

- 03/02/2020, 14:32 -

När Arbetsförmedlingen förra året slutade anvisa nya extratjänster resulterade det i att färre nyanlända fick jobb.

Etableringsprogrammet är en tjänst som många nyanlända med uppehållstillstånd deltar i. Målet är att det ska leda till att fler fortare får jobb och etablerar sig snabbare i samhället.

Programmet infördes 2010 och sedan 2013 har siffrorna mestadels pekat uppåt. Under 2018 noterades ett nytt topprekord. Då hade 38 procent av deltagarna fått jobb 90 dagar efter de lämnat programmet.

Den siffran sjönk under fjolåret, från 38 till 31 procent. Arbetsförmedlingen menar att det beror på slopandet av de så kallade extratjänsterna.

Extratjänsterna en form av subventionerad anställning för nyanlända eller långtidsarbetslösa som innefattar enklare jobb inom offentlig eller ideell sektor.

Arbetsförmedlingen menar att minskningen beror på att extratjänsterna försvunnit. (Lars Pehrson/TT)

– Extratjänsterna har visat sig vara väldigt effektfulla för den här målgruppen, vilket har lett till att de i större utsträckning kommer i arbete efter att ha haft en extratjänst, säger Staffan Johansson, enhetschef på Arbetsförmedlingen till SVT.

Arbetsförmedlingen slutade förra året att anvisa personer till extratjänster. 

Det beror enligt Arbetsförmedlingen på att de fick mindre anslag i den budget Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom tillsammans med Sverigedemokraterna förra året.

Moderaterna menade att extratjänsternas resultat har varit för svaga och kallat tjänsterna ett oansvarigt hanterande av skattepengar.

Svenskt näringsliv menar att extratjänsterna är ineffektiva. (Henrik Montgomery)

Extratjänsterna har tidigare även kritiserats av Svenskt näringsliv som menar satsningen är för dyr och ineffektiv.

60 procent av de som hittat jobb via extratjänsterna har minst en gymnasieutbildning. Svenskt näringsliv menar därför att satsningen inte träffar rätt målgrupp.

Stoppet för extratjänsterna hävdes den 1 november förra året.