Vaccinet tros bli det första i Sverige här är dess biverkningar

- 16/12/2020, 20:05 -

Allt pekar på att coronavaccinet från Pfizer/Biontech kommer godkännas först i Sverige – med en förväntad vaccinationsstart innan årsskiftet. Men vilka biverkningar kan man räkna med? Och hur länge varar de?

Foto: Henrik Montgomery/TT

Den svenska coronavaccinationen väntas sätta igång innan årsskiftet – och regeringens mål är att alla över 18 år ska hinna vaccineras under första halvåret 2021.

Det tuffa vaccinationsmålet har kritiserats av regionerna, som är rädda att det höga tempot kommer ta tid och resurser från andra delar verksamheten.

Men även om omständigheterna kring vaccinet är något osäkra – så är inte typen av vaccin det.

Allt pekar nämligen på att coronavaccinet från Pfizer/Biontechs är det som kommer rullas ut först till svenskarna. Det är dessutom redan godkänt i flera andra länder, bland annat USA, Storbritannien och Kanada.

Testats på 40 000 människor

I USA har läkemedelsmyndigheten "FDA" gjort en utvärdering av vaccinet, som bland annat visar vilka de vanligaste biverkningarna är.

Testernas har utförts på flera olika försöksgrupper – och totalt 40 000 människor, varav ungefär 20 procent var över 65 år. 

Med i testgrupperna fanns även personer som lider av bland annat diabetes, fetma och kroniska lungsjukdomar. Väldigt få ska ha varit under 18, och ingen var gravid.

Pfizer/Biontechs coronavaccin. Foto: Frank Augstein/TT

Här är de vanligaste biverkningarna

Trötthet, huvudvärk och smärta vid injektionsplatsen listas som de mest förekommande biverkningarna. Samtliga tre drabbade över 50 procent av deltagarna som utvärderats.

Nästan 85 procent upplevde smärta runt området där vaccinet injicerades. Enligt utvärderingen varade ömheten på kroppen i ungefär två till tre dagar, och majoriteten av reaktionerna var milda till måttliga. 

Muskelsmärta (38,3 procent), frossa (31,9 procent)  och ledvärk (23,6 procent) fanns också med på listan över förekommande, men ofarliga biverkningar.

Rekommendation till sjukvården

Biverkningar av det allvarligare slaget var ovanliga och drabbade mindre än en procent. Till den kategorin hör bland annat lymfkörtelförstoring, vilket 64 av de vaccinerade testdeltagarna drabbades av. 

Fyra personer drabbades även av "perifer ansiktsförlamning", där orsak till förlamningen är okänd – och i det här fallet därför kopplas till vaccinet.  

Denna biverkning rekommenderar FDA sjukvården att vara uppmärksam på, även fast antalet drabbade inte översteg det förväntade resultatet, enligt utvärderingen.

Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare. Foto: Anders Wiklund/TT

Vad säger experterna?

Jaha – så vad betyder det här då?

Enligt Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare, är resultatet lovande: 

– Det här vaccinet har studerats på personer som befinner sig i riskgrupp och kan dö i sjukdomen. Det ser ut som att det fungerar väldigt bra på alla patientgrupper, både för äldre och de med underliggande sjukdomar, säger han till DN. 

Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska institutet, delar Bergströms åsikt – även fast vissa frågetecken fortfarande kvarstår. 

– Man kan förvänta sig att känna av vaccinet, men de rapporterade biverkningarna är övergående. Det är klart bättre att vaccinera sig än att få själva infektionen, eftersom den kan leda till långa besvär, säger hon till DN.