Klimatläget värre visar ny kunskap

- 17/04/2009, 07:11 -

Ju mer forskarna vet om klimatproblemet desto allvarligare framstår det.

Det mesta tyder på att det kan krävas större åtgärder än vad vi tidigare trott för att begränsa klimatförändringarna, säger klimatforskaren vid SMHI Markku Rummukainen till Dagens Nyheter. De krympande havsisarna i Arktis kan tyda på att systemet slagit över i ett nytt läge.

Regeringen får under fredagen en rapport från Rummukainen och hans kollega vid Stockholms universitet Erland Källén. De har sammanställt vad färsk internationell forskning tillfört om klimatfrågan. Och deras rapport visar att miljöriskerna är större än vad FN-rapporter antytt:

Koldioxidutsläppen accelererar och tecken finns på ökande halter av det ännu mer klimataggressiva metanet. Havsytan stiger snabbare, om 100 år kan den ha ökat en meter. Arktis uppvärmning kan inte förklaras med annat än människans påverkan. Uppvärmningen har nu även nått Antarktis. Hav och skog blir sämre på att härbärgera koldioxiden.

Skrivet av: