Ingen lovad flytt av tjänstepension

- 21/04/2009, 06:35 -

Tio pensionsjättar vägrar förenkla flytt av tjänstepension.

Den 15 april skulle spararnas möjlighet att flytta sin tjänstepension ha ökat.

Men tio av de stora pensionsjättarna vägrar att flytta på pengarna, varav en är skandalomsusade AMF.

– Vi har kommit fram till att flyttreglerna inte överensstämmer med Skatteverkets regler, säger Richard Wessman, tillförordnad informationschef på SPP, till TT.

Den 15 april öppnade Fora - som samägs av LO och Svenskt Näringsliv - sin valcentral för flytt av tjänstepensionen inom avtalsområdet LO-SAF. Där berörs cirka 2,9 miljoner pensionstagare - varav cirka 2,5 miljoner så kallade soffliggare som finns hos AMF - med totalt närmare 250-300 miljarder kronor i kapital.

Nu fanns en drivkraft för löntagarna att själva välja var pengarna ska ligga. Fora har förhandlat ner avgifterna hos flera förvaltare. Men för att få del av de billigare avgifterna måste spararen aktivt göra ett val, annars ligger pengarna kvar enligt de gamla och dyrare villkoren.

"Riktig skattesmäll"

Nu vägrar dock tio av de stora förvaltarna att genomföra flytten. Orsaken är, enligt Wessman, att bolagen anser att regelverket som ställts upp är orimligt. Främst handlar det om kravet på att skicka en kontrolluppgift till Skatteverket inom två veckor efter flytten. Det anser förvaltarna är ogörligt och medför en risk för att kunden kan drabbas av beskattning av hela sitt försäkringskapital.

– Kunden kan få en riktig skattesmäll, säger Wessman.

Han uppger också att förvaltarna anser tidsramen vara för knapp för att hinna informera kunderna om följderna av deras flytt.

TT: Ni vill inte få tid att försöka övertala kunderna att stanna hos er?

– Nej, skälen är att kunderna ska kunna bedöma konsekvenserna av flytten, svarar Wessman.

Nästa vecka?

Den 10 april hade cirka 10 000 LO-medlemmar anmält att de vill flytta sina pengar den 15 april. En av aktörerna som nu vägrar flytt är AMF Pension, som förutom skandalen kring tidigare höga tjänstemäns pension, riskerar att förlora många av sina tidigare automatiskt inkammade soffliggare.

De tio aktörerna har undertecknat en skrivelse till Fora om att de tills vidare inte tänker flytta kapitalet. Enligt Wessman har Fora svarat att regelverket ska ses över och ordnas så snart som möjligt. De tror att det ska kunna vara klart i nästa vecka.

Skrivet av: