Domare åtalas för tjänstefel

- 21/04/2009, 13:38 -

En domare vid Ångermanlands tingsrätt åtalas för tjänstefel.

En domare vid Ångermanlands tingsrätt i Härnösand åtalas för tjänstefel, efter beslut av Riksåklagaren. Domaren har i 20 olika fall avkunnat domar i anslutning till huvudförhandling men han har uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gjort domarna klara så att de kunnat expedieras inom föreskriven tid.

En dom som skulle meddelas den 2 oktober förra året expedierades först den 16 oktober.

Riksåklagaren anser att gärningarna inte anses som ringa.

Det blir chefsåklagare Jörgen Lindberg vid Riksenheten för polismål som får uppdraget att väcka åtalet mot domaren vid Ångermanlands tingsrätt.

Skrivet av: