Söndag 25 Jul
Stockholm

Ökat förtroende för rättsväsendet

Sex av tio svenskar har högt förtroende för polisen. Fler litar på åklagare, domare och kriminalvården.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Av alla i hela Sverige har invånarna i Blekinge lägst förtroende för polisen. Det kan vara kopplat till händelserna i Rödeby och hur rättsväsendet hanterat fallet där en 51-årig man sköt ihjäl en 15-årig pojke, tror Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brå har gjort sin årliga nationella trygghetsundersökning där 15 000 svenskar intervjuats.

Den visar att sex av tio svenskar har högt förtroende för polisen och att förtroendet för åklagarna, domstolarna och Kriminalvården ökar.

Varannan har stort förtroende för åklagare och domstolar medan tilltron till anstalter och frivård ligger på mer blygsamma 36 procent.

Rapporten visar även att var fjärde svensk mellan 16 och 79 år utsattes för något brott under 2007. 24 procent av brotten polisanmäldes.

Fyra av fem i undersökningen är inte oroliga för att själv utsättas för brott, men oroar sig generellt över brottsligheten i samhället.

37 procent tycker att rättsväsendet behandlar dem som utsatts för brott bra, 52 procent tycker detsamma om polisen.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela