Onsdag 26 Jan
Stockholm

Därför går det inte att jämföra statistik mellan covid och influensa

Genrebilder på influensa.
Nyheter24 reder ut skillnaderna mellan covid-19 och influensa – och hur det påverkar statistiken. Foto: Anders Wiklund/TT och Stina Stjernqvist/TT

Influensa, vanlig förkylning eller covid-19. Det är inte alltid helt lätt att veta vad man smittats av. Men hur skiljer sig de olika virusen åt om vi ser till statistiken? Nyheter24 reder ut detta med hjälp av en epidemiolog.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Efter ett kort uppehåll lever stora delar av världen återigen med restriktioner, och under förra veckan begränsades även svenskarnas sociala liv. I Sverige har närmare 15 500 dött till följd av covid-19, och 5,5 miljoner världen över.

Men vad finns det egentligen för skillnader mellan en vanlig säsonginfluensa, som kommer som ett brev på posten varje år, och det nya viruset?

Statistiken är inte jämförbar mellan covid och influensa

Annasara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, menar på att statistiken mellan säsongsinfluensan och covid-19 inte är direkt jämförbar.

– Exempelvis finns skillnader i immuniteten i befolkningen, testningen för respektive virus, vaccinationstäckning och effektivitet och virusvarianter/sorter, samt att den globala smittspridningen, resmönster och restriktioner spelar in. Över tid som covid-19 går över till en säsongssjukdom kan jämförelser bli mer aktuella, förklarar hon för Nyheter24.

Foto: Anders Wiklund/TT

Så såg influensasäsongen 2021 ut

Under coronapandemin, som pågått i över två år, var det flera sjukdomar som minskade i smittspridning, exempelvis magsjuka. Det kan bero på att människor var mer noga med sin hygien och liknande åtgärder för att minska smittspridning. 

Men det är oklart huruvida influensasäsongen kommit att präglas av covid-19, som officiellt drog igång i Sverige i slutet av november förra året.

– Smittspridningen av influensa under 2021 var mycket låg fram till november 2021, då en tilltagande aktivitet sågs i Sverige och delar av Europa, säger Carnahan och fortsätter:

– Även andra delar av norra halvklotet exempelvis USA har sett ett ökat antal fall. I Sverige har smittspridningen hittills varit högst i Stockholm och närliggande regioner i Svealand och lägre men ökande i övriga landet. På grund av en stor ökning av provtagningen jämfört med ett vanligt år går det inte att jämföra antal fall per vecka med hur det sett ut tidigare år.

Foto: Isabell Höjman/TT

Så många dör av influensa jämfört med covid

Enligt Annasara Carnahan är det svårt att mäta hur många som egentligen dör till följd av influensa. Enligt FHM:s statistik, när man räknar antalet som avlidit inom 30 dagar, finns det en betydande mängd mörkertal.

–  Influensasymtom kan vara diffusa hos äldre och en del personer söker aldrig vård för sina symtom. Därför använder vi modeller över överdödligheten för att komplettera vår övervakning. Modellerna vi har jämför faktiska antalet dödsfall varje vecka med det som är förväntat för årstiden, så kallad överdödlighet, säger hon och lägger till:

– Under de vanliga årliga epidemierna av säsongsinfluensa beror dödligheten på vilket virus som cirkulerar och hur intensiv säsongen är. 

En intensiv säsong, som Carnahan benämner med A(H3N2) som främst drabbar äldre, kan det vara 1000-3000 dödsfall utöver vad man först trott. Andra år ser de ingen förhöjd dödlighet alls.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Covid-19 och influensa – skillnad i symtom?

Enligt epidemiologen är det svårt att skilja sjukdomarna åt om man själv ser till sina symtom, då de kan variera från lätta förkylningssymtom till mer omfattande som exempelvis feber, hosta och muskelvärk.

– Den som är orolig över sina symtom kan nå medicinsk rådgivning via 1177 Vårdguiden på telefon, avslutar Annasara Carnahan.

Kommentera
Kopiera länk
Dela