"Ny teknisk undersökning kan visa om sperman 'planterats'"

Hanna Fridén skriver om det uppmärksammade fallet där en man friats från våldtäkt trots att spår av hans sperma hittats i den 16-åriga fosterdotterns vagina.


Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Hanna Fridén

Hanna Fridén är föreläsare och frilansskribent. 

Följ henne på Twitter.

Nyligen friades en 36-årig man föranklagelser om våldtäkt mot familjens fosterbarn, en sextonårigflicka. När man läser igenom domen är det oerhört svårt att,utifrån historier om själva förloppet och andra kringliggandeomständigheter, bedöma vad det egentligen är som skett. Det i sigär ingen ovanlighet i brottsmål. Under den tekniska undersökningenåterfanns däremot DNA-spår från 36-åringens sperma i flickansvagina och även på mattan i hennes rum. Normalt sett skulle dettastyrka 16-åringens fall, men i detta fall ogillades uppgiften dåteorin framfördes att flickan kan ha planterat sperman i sin vagina,såväl som på mattan i hennes rum, och därför friades mannen pågrunder av rimligt tvivel.

Vad är det då som gav upphov tilldenna synnerligen ovanliga slutsats i ett sexualbrottsfall? Mannen ifråga har förklarat att han, på grund av depression, lidit averektionsproblem och därför fått rådet att "öva" självgenom onani. Innan flickan anmälde honom till polisen för sexuelltövegrepp, förtäljde han att han gjort just detta och lyckats fåutlösning inne på familjens toalett. Dock sade han att han blevavbruten efter att han ejakulerat i en papperstuss av att någonringt på dörren, och att han då lämnat badrummet utan att hagjort sig av med papperstussen (han har sagt att han lämnat den ihandfatet) men att han sedan, när han kom tillbaks, inte kunde hittaden.

Något som förvirrar mig är hans oroför att han, efter att han onanerat på toaletten, blivit avbrutenoch skall ha lämnat en toapapperstuss med sperma i handfatet efteratt han gått och öppnat dörren, och uttryckt oro för att dennakvarglömda papperstuss ska kunna användas emot honom för att"sätta dit honom".

Jag undrar hur man bygger upp ett sånthär scenario utan att ha ett bakomliggande syfte. Aldrig har jaghört något säga som onanerat, eller som skurit sig och blött ochdärefter lämnat efter andra DNA-spår som i teorin skulle kunna"planteras", oroa sig över att deras DNA potentielltskulle kunna användas i en illasinnad plan för att sätta dit demför brott. Det hela förefaller mig otroligt otrovärdigt, så vidaatt personen i fråga inte lider av grov paranoia, eller om det finnsett annat syfte med att konstruera den här sortens historia. Det skadå noteras att den här historien, och teorin om en eventuell planatt sätta dit honom, har förtäljts innan målsäganden gick tillpolisen för att göra en anmälan. Den har inte uppkommit som ettförsvar efter att anmälan gjorts. Om det uppkommit som ett försvarefter att en amälan gjorts, så skulle jag personligen finna det mertrovärdigt.

Den tekniska undersökningen är dockvad som förvirrar mig mest i målet, och det som bör vara av störstvikt. En teknisk undersökningen genomfördes där det bekräftasatt DNA från den åtalades sperma återfunnits i målsägandesvagina, samt på mattan bredvid sängen i hennes rum. Det bekräftasdock även att det är möjligt att plantera sperma i såväl vagina,som på matta, och att spår av DNA i sig inte bekräftar eneventuell våldtäkt.

Det som besvärar mig är vad jag sersom bristfälligt i den tekniska undersökningen. Sperma beter signämligen helt olika beroende på om ejakulationen skett inuti envagina, eller utanför. Sperma som utlöses inuti en vagina har enväldigt kort livslängd, oftast enbart kring 4-5 dagar, i somligamen ovanliga fall några dagar längre. Därför kan man bekräfta omsperma är planterad eller inte genom ytterligare en tekniskundersökning vid ett senare tillfälle, då sperma som utlösts påett papper, för att sedan torka, lämnar DNA-spår betydligt längre.

Förutom det bör sperma, som harutlösts och sedan torkat på en bit papper (det är inte trovärdigtatt en sextonårig tjej ska ha redskapen för att förvara sperma såatt den inte torkar, då sperma kräver en väldigt särskildbehandling för att detta inte ska ske) som sedan har planterats ivagina såväl som på en matta innehålla spår av pappret. Jag vetinte hur lång tid det tar för pappret att rensas ut från envagina, möjligen går detta snabbt, men från mitt arbete medgynekologer när vi sammanställt utbildande texter om föremål ochspår i vaginan så skulle jag vilja påstå att spår bör kunnafinnas i alla fall några dagar, speciellt då ett papper som försin i en vagina, knappast är helt när man sedan för ut det igen.Pappret skulle ha trasats sönder ordentligt i målsägandes vaginaunder planteringen, och därför bör man enkelt ha kunnat hitta spårsom bekräftar en plantering.

Mitt problem med den tekniskaundersökningen är att man inte noterat något spår av papper, samtatt man inte gjort en ny tekniskt undersökning som skulle ha kunnatbekräfta huruvida sperman var planterad eller ej.

Vem det är som talar sanning i dettafall skulle enkelt ha kunnats lösas med en bättre, teknisktutredning. Om vi ska fria baserat på åtalades historier om attmålsäganden kan ha planterat sperma, eller annan form av DNA, iexempelvis sin vagina så måste man göra kompletterande tekniskaundersökningar som kan styrka huruvida det är sant eller ej. Omdetta är ett godtagligt försvar när DNA-spår påträffats, ochdet finns verktyg, så bör dessa verktyg nyttjas.

Fallet är överklagat, och jag haringen aning om hur det kommer dömas vid nästa tillfälle. Men jagfinner det otroligt olyckligt att det inte görs kompletterandetekniska undersökningar i den här sortens fall som skulle kunna geen otroligt mer tydlig bild av vad som egentligen skedde.Sexualbrottsfall är otroligt komplicerade att döma i. Historier gårofta isär, ändras, är otydliga och det är oerhört svårt förindivider som dömer att bortse från sina personliga åsikter i eneventuell dom (vilket delvis är varför vi ser så otroligt ojämnautfall i sexualbrottsmål beroende på vilket kön domare i målentillhör). I ett sånt här fall, då flera otroliga historier ställsemot varandra, och man är helt medveten om att en kompletterandeteknisk undersökning i princip skulle ha kunnat bekräfta vad somegentligen var sant, varför gjordes då inte detta? Och varför görsdet så sällan, överhuvudtaget, ordentliga undersökningar när detkommer till sexualbrottsmål?

Jag anser att rättsväsendet ärskyldigt såväl målsägandes som de åtalade att utföraordentliga undersökningar i fall av det här slaget. Det är intedet första, och säkerligen inte heller det sista, fallet där man iefterhand inser vad en mer ordentlig undersökning skulle ha kunnatge.

/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!