Onsdag 12 Maj
Stockholm

"00-talet har inte gjort feminismen en tjänst"

Hanna Fridén om att begreppet feminist blivit något för alla att använda.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Hanna Fridén

Hanna Fridén är föreläsare och frilansskribent. 

Följ henne på Twitter.

Häromdagen skrev Patrik Kronqvist enkrönika rörande feminismens PR-problem i Expressen, en text somfått ett rätt blandat bemötande. Några har velat framställaPatrik som en individ som yrkar på att kvinnor inom feminismen skabörja gulla sig och framföra sina argument med närmast moderlikaomskrivningar, en liknelse jag personligen finner felaktig ochorättvis. Några håller också med, och går ut i längre texter omhur "feminismen" framställer sig fel.

Vad Patrik behandlade var snöröjningeni Karlskoga, en historia som många skrattat åt. Jag kan iärlighetens namn säga att jag håller med honom, men förmodligeninte av samma skäl. Han tar upp hur feminismen i dag har fått dåligtrykte, tänker tillbaka på 00-talet, en tid då var och varannanindivid kallade sig för feminist, och frågar sig om man inte börlära sig att slopa uttrycket feminism i PR-syfte.

Jag håller med om att det ärsynnerligen omotiverat att kalla en snöröjning för feministisk. Ensnöröjning är inte en del av en jämställdhetskamp ikvinnosaksfrågor. Snöröjning är snöröjning. Snöröjning ärbra för alla som vill ta sig fram under vintern. Visst må flerkvinnor vara fotgängare än män, men hur man än vrider och vänderpå det kan man fortfarande inte göra det till en kvinnosaksfråga.Det hela blir bara väldigt märkligt.

Men jag vill inte slopa uttrycketfeminism, och inte heller vill jag tillbaka till hur det såg ut på00-talet där var och varannan individ kallade sig för feminist,enbart för att man egentligen skulle om det var så att man tyckteatt män och kvinnor var lika värda. Om jag ska vara ärligblev jag enormt frustrerad av den här tiden, då många individersom aldrig ägnat en tanke åt att ägna sig åt kvinnosaksfrågorhelt plötsligt gick runt och kallade sig för feminister.

Så vad är egentligen problemet meddet? Problemet är att feminism, i stället för att erkännas förvad det faktiskt är, det vill säga ett samlingsnamn för en helmängd av ideologier med olika strategier för jämställdhetsfrågorrörande kvinnor, beskrevs och antogs vara en åsikt. Vemsom helst kunde kalla sig för feminist för att de ju verkligentyckte att kvinnor och män var lika värda, samtidigt som deglatt bidrog till ett klimat som tydligt separerade kvinnor och mäni ojämställda könsnormer.

Jag kan inte se tillbaka på det medglad nostalgi. Om jag ska vara ärlig så upplevde jag det hela somnågot fånigt när varenda kvinna med en karriär likställdes meden feminist. Som om det på något vis skulle vara synonymt att varadriven och lyckad. Jag har träffat många drivna och lyckade kvinnori mitt liv som på intet vis är feminister, likväl som jag träffatmånga drivna män som inte heller är det, och den lyckade personenskön skulle likställas vid en ideologisk förankring var något avde största dumförklaranden av feminism jag skådat under mitt liv.

Jag skulle också vilja påstå att denhär perioden bidrog starkt till den negativa backlash vi ser idag.Det var knappast bara aktiva feminister som störde sig på detta,utan även många människor som blev bemötta med: "Men om dutycker alla är lika värda så ÄR du ju faktiskt feminist!"efter att de sagt att de inte är det. Jag anser att denhär trenden, för det är faktiskt var det var, bidrog med mycketnegativt i den feministiska kamp vi har.

Men i början av texten tog jag upp attjag delvis kan hålla med om att jag ser ett problem vad gällerfeminismen och PR. Den rör däremot inte användadet av ordetfeminism. Feminism är ett bra ord som ska användas, men det skullekunna vara positivt att vara mer tydlig i vilken ideologi inomfeminism man som politiker eller debattör faktiskt förespråkar. Pågrund av att feminism i princip sammanfattades som en åsikt under00-talet så har alla ideologier blivit ihopklumpade till en endagrötig massa i allmän åsikt. 

Innan dess upplevde i alla fall jagdet som att så inte var fallet, utan att man faktiskt i mycket högregrad skiljde mellan liberal feminist och en radikal feminist, tvåfeministers ideologier som är lika olika som en socialdemokrats ochmoderats. 00-talet gjorde inte feminismen en tjänst i den härbemärkelsen, och det krävs förmodligen hårt arbete för att städaupp den soppa som det allmänna trendanvändadet av ordet feminismfaktiskt orsakade.

Kommentera
Kopiera länk
Dela