Söndag 28 Nov
Stockholm

Mona Sahlin har omprövat s-politiken

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin presenterar fyra nya mål för politiken
Mona Sahlin vill bekämpa barnfattigdomen och få fler i arbete. Foto: ANDERS WIKLUND / SCANPIX

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin presenterar fyra nya mål för politiken.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Oppositionsledaren Mona Sahlin medger i dag på DN Debatt att utvecklingen ibland gått åt fel håll också när socialdemokraterna suttit vid makten. Därför omprövar partiet sin politik på fyra viktiga områden.

Sahlin säger sig nu presentera ett s-märkt recept för fler jobb, mer utbildning, minskad barnfattigdom och minskat socialbidragsberoende.

– För att nå målet om full sysselsättning sätter vi nu upp ett delmål om 80 procents sysselsättning i åldrarna 20–64 år. Vi vill fortsätta att bygga ut högskolan och vårt nya mål är att hälften i varje årskull ska ha påbörjat högre studier före 25 års ålder, skriver Mona Sahlin på DN Debatt.

Hon vill också bekämpa barnfattigdomen:

– Med höjda flerbarnstillägg, höjt tilläggsbidrag för studenter med barn och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar vill vi minska antalet barn i familjer som har socialbidrag med 50?000 till år 2015, skriver Mona Sahlin på DN Debatt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela