Söndag 18 Apr
Stockholm

Ungdomsstyrelsen mörkade SDU-uppgifter för att skydda mot hot

SDU-ordföranden Gustav Kasselstrand.
1 av 3
SDU-ordföranden Gustav Kasselstrand. Foto: Drago Prvulovic / SCANPIX
Sverigedemokratisk ungdom i Göteborg.
2 av 3
Sverigedemokratisk ungdom i Göteborg. Foto: ADAM IHSE / EXPONERA / SCANPIX
Gustav Kasselstrand och röstlängden som läckte ut på nätet.
3 av 3
Gustav Kasselstrand och röstlängden som läckte ut på nätet. Foto: SCANPIX / Faksimil

SDU hade inte rätt att få ta del av vilka som begärt ut känsliga uppgifter. Det menar Ungdomsstyrelsen i sitt yttrande till JO.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Missade miljonbidrag

SDU missade återigen miljonbidraget från Ungdomsstyrelsen i januari. Anledningen var bland annat brist på intern demokrati och att dokument som behövdes inte kommit in i tid. Kasselstrand hävdade att det var ett politiskt beslut.

I slutet av februari meddelade JO att inga fel begåtts när Ungdomsstyrelsen nekade SDU bidraget. SDU Syd krävde Kasselstrands avgång efter beskedet om det missade bidraget.

Ungdomsstyrelsen försvarar sitt beslut att inte avslöja vilka personer som vände sig till myndigheten och fick ut en lista med medlemmar i Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, i Stockholm.

Beslutet anmäldes till Justitieombudsmannen (JO) av en Eric Myrin, som också är pressekreterare i moderpartiets riksorganisation. 

I ett yttrande till JO hänvisar Ungdomsstyrelsen till att det blev en hätsk debatt i sociala medier när medlemslistan lades ut på nätet och det därmed uppstod en hotbild mot de som hade begärt ut listan. JO har ännu inte tagit ställning till en tidigare anmälan från SDU som gällde att Ungdomsstyrelsen lämnade ut den aktuella medlemsförteckningen.

Motiveringen

Här är Ungdomsstyrelsens tre skäl till att inte lämna ut uppgifter om vem eller vilka som begärt ut handlingarna:

"1) Det anonymitetskrav som råder i svensk rätt och den begränsning om att efterforska, när det gäller uppgifter om vem som begär allmänna handlingar;

2) Det senaste rådande läget omkring Ungdomsstyrelsens verksamhet; Det erinras om att Myrins begäran att ta del av uppgifter föregicks av en förhållandevis hård och hätsk debatt i sociala media och digitala forum, där enskilda personer också kunde anses vara hotade; det hade också förekommit hot och risk för hot och våld mot anställda på Ungdomsstyrelsen; och

3) Vår samlade bedömning och prövningsmöjlighet, i enlighet med 21 kap. 3 §, att kunna tillämpa sekretesskydd även på de personerna som, före Myrins begäran, hade tagit del av SDU:s ansökningshandlingar", skriver myndigheten.

Kommentera
Kopiera länk
Dela