Söndag 28 Nov
Stockholm

7 hårda fakta som visar ett ojämställt Sverige

1 av 8
2 av 8
3 av 8
4 av 8
5 av 8
6 av 8
7 av 8
8 av 8

Trodde du att Sverige var jämställt? Läs det här..

Kommentera (61)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

1. Stora löneskillnader

 Räknar man in arbetade timmar och deltidsvillkor och tar reda på de faktiska löneskillnaderna så tjänar en kvinna i ett arbetaryrke i snitt 20 000 kronor mindre per år än en man i ett tjänstemannayrke.

Bildkälla:TT

2. Stor skillnad mellan mans- och kvinnodominerade yrken

Men även inom arbetsgrupperna är skillnaderna anmärkningsvärda. En kvinna i ett kvinnodominerat arbetaryrke tjänar nästan 6 000 kronor mindre per år än en man i ett mansdominerat arbetaryrke. I tjänstemannayrken är det ännu värre. Där är skillnaden nästan 9 000 kronor.

Bildkälla:TT

3. Män äger mer

Av Sveriges 23 dollarmiljardärer är endast fem stycken kvinnor. Dock äger Sveriges rikaste man, Stefan Persson, äger 35 miljarder kronor mer än vad de fem kvinnorna gör tillsammans, enligt Forbes. Bildkälla:TT

4. Kvinnor mår sämre

Kvinnor känner större oro och ängslan än män, oavsett ålder. 2013 lades dubbelt så många unga kvinnor som män in på sjukhus på grund av självmordsförsök. Kvinnor tar dessutom medicin och läggs in på sjukhus på grund av psykisk ohälsa i större omfattning än män, enligt Socialstyrelsen. Bildkälla:TT

5. Våld mot kvinnor

Förra året anmäldes 28 200 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år, en ökning med fem procent jämför med 2013. Kvinnor utsätts för våld i hemmet och i arbetet i mycket större utsträckning än män. Samtidigt ökar fallen av kvinnomisshandel i nära relationer, enligt Brå. Våld mot kvinnor kostar samhället mellan 2,7 och 3,3 miljarder kronor varje år, enligt Tjejjouren. Bildkälla: TT

6. Ojämlik föräldraledighet

Kvinnor tar ut 75 procent av föräldraledigheten. Mäns uttag av ledigheten har ökat en del, men i den här takten blir uttaget jämställt först om 80 år, enligt TCO. Av de knappt 7000 som tar ut vårdnadsbidrag är 92 procent kvinnor, enligt LO. Bildkälla:TT

7. Sexuella trakasserier och sexualbrott.

Det anmäls knappt 50 fall av sexualbrott mot kvinnor varje dag. 98% av de som misstänks för sexualbrott är män. Anmälningar om våldtäkter och sexualbrott har ökat de senaste åren, dock kan detta bero på hårdare lagstiftning och en större vilja att anmäla. Nästan 20 procent av LO:s medlemmar anser att deras arbetsplats har en accepterande attityd mot sexuella trakasserier. Källa: LO:s jämställdhetsbarometer 2015 

Bildkälla:TT

Är du feminist?
Tack för din röst!
Kommentera (61)
Kopiera länk
Dela