​Nya uppgifter: Så ska det bli svårare att ta sig in i Sverige

- 21/10/2015, 11:15
1 av 3

tt bild

2 av 3

tt bild

3 av 3

tt bild

Regering och Alliansen ska ha kommit överens om hur Sverige ska hantera flyktingmottagandet.

Efter ett par möten mellan partierna om flyktingsituationen ska nu allianspartierna vara överens med regeringen och vänstern – det kommer att bli gränskontroller i Sverige skriver Aftonbladet.

Det är Moderaterna som ska ga fått iigenom kraven på tillfälliga gränskontroller, något som redan finns i Tyskland och Österrike.

Bild:TT

Enligt Aftonbladet kommer också kraven för anhöriginvandring att skärpas – det ska nu bli krav på att de som välkomnar anhöriga till Sverige ska kunna försörja dem.

Dock diskuteras det fortfarande om tillfälliga uppehållstillstånd ska införas eller inte, skriver Aftonbladet.

är det här en bra idé?