Så här funkar lagen som ska göra att färre flyktingar kommer till Sverige

- 21/06/2016, 10:40
1 av 3

TT / TT

2 av 3

TT

3 av 3

TT

Under tisdagen väntas riksdagen rösta igenom en förändring i utlänningslagen. Den ska gälla i tre år och innebär det här.

Det var i november förra året som regeringen kom med besked: Det ska bli svårare för flyktingar att stanna i Sverige.

Beskedet var tydligt. Sverige skulle bli ett av de land i Europa där det är svårast att få asyl. Nya lagen ska innebära tillfälliga uppehållstillstånd, i stället för permanenta, och göra det svårare för familjer att återförenas.

Men det är först i dag, under tisdagen, som riksdagen tar det slutgiltiga beslutet om lagen. Den väntas röstas igenom eftersom regeringen tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna står bakom den.

Men vad innebär den egentligen?

Tre år

Förslaget är att lagen gäller till och med 2019 (Moderaterna vill egentligen att den blir permanent). Efter två år ska den dock utvärderas, men planen är att låta de hårdare reglerna gälla tre år. Den här lagen ska gälla alla som sökt asyl efter 24 november 2015.

Tillfälliga uppehållstillstånd

Den som bedöms vara flykting, och alltså har rätt till uppehållstillstånd, ska inte få stanna så länge i Sverige. Den nya lagen gör att endast tillfälliga uppehållstillstånd kan delas ut och de ska gälla tre år. Det kommer också finnas en variant som gäller 13 månader, för den som inte bedöms vara i lika stort behov av skydd.

Familjeåterförening

Det kommer bli svårare för flyktingar att bo med sin familj. Att en person som flytt till Sverige och fått uppehållstillstånd här bosätter sig här räcker inte som skäl för att familjemedlemmar och anhöriga också kommer hit. Varför inte? Jo, för att endast de som uppnår "flyktingstatus" får uppehållstillstånd.

Här finns förstås några undantag. Om den som fått uppehållstillstånd har jobb och bostad kan den anhöriga också få komma och bo i Sverige, så länge som den första personens uppehållstillstånd gäller.

Jobb kan ge uppehållstillstånd

Den flykting som kan bevisa att den har en anställning med lön den kan leva på kan få permanent uppehållstillstånd.

Alla håller inte med

Förslaget får kritik. Vänsterpartiet och Centerpartiet vill inte ställa sig bakom det, och Rädda barnen och Röda korset har tydligt sagt ifrån.

65,3 miljoner människor är på flykt i världen just nu. Det är fler än det någonsin har varit.

Är det rätt att rösta igenom lagen?