Lördag 15 Maj
Stockholm

6 saker kvinnor gör på jobbet som män belönas för

Den sorgliga verkligheten på arbetsplatser runt om i världen.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

När en man erbjuder sig att hjälpa till blir får han beröm och belöningar. När en kvinna hjälper till känner omgivningen sig inte lika skuldsatta.

Det är djupt rotade könsstereotyper som gör att vi förväntar oss att kvinnan ska vara hjälpsam och social på en arbetsplats och att mannen ska vara ambitiös och resultatinriktad.

Här är några exempel på kontorsuppgifter kvinnor vanligtvis förväntas ta sig an och som män belönas för.

1. Förväntas ofta föra anteckningar på möten


Bildkälla

2. Vara mentorer för yngre eller nya medarbetare
Enligt psykologen Madeline Heilmans studie där hon bad deltagarna betygsätta prestandan hos en manlig och en kvinnlig kollega som stannat över arbetstid för att hjälpa en annan kollega, är det männen som tjänar mest på att vara hjälpsamma, trots att det förväntas mer av kvinnor. Studien visade att männen hade 12% större chans att bli belönade än kvinnor för samma typ av hjälpsamma arbete.


Bildkälla

3. Hämta kaffe
Kvinnor blir ofta ombedda att hämta kaffe eller andra drycker åt kollegor och inför möten och uppmanas i allmänhet att utföra mer personliga uppgifter än männen under arbetstid, vilket kan vara svårt att hantera ibland eftersom kvinnor ofta ses som själviska om de säger nej.


Bildkälla

4. Svara i telefon och agera sekreterare
När ingen annan vill göra det slutar det ofta med att det är en kvinna som får göra det. Att förväntas svara i telefon, boka och ställa in möten och göra pappersarbete är inget ovanligt om en är kvinna.

Bildkälla

5. Agera tack-kommitté
Är det någon som ska tackas eller avtackas? Varför inte låta en kvinna hjälpa till med att styra.

Och skulle hon inte ha tid, då uppfattas hon som självisk och anklagas för att inte vara en lagspelare, men om en man inte skulle ha tid är han bara upptagen.

Bildkälla

6. Ordna fika inför födelsedagar och högtider
Beställa mat till kontoret, planera fester och köpa bullar till chefens 50-års dag är ärofyllda hushållsuppgifter som kvinnor oftast får göra.


Bildkälla

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela