Tisdag 25 Jan
Stockholm

Muslimer tiger om diskriminering

Muslimer i Västeuropa känner sig diskriminerade, men anmäler sällan.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Muslimer i Västeuropa känner sig diskriminerade, men anmäler sällan diskrimineringen till myndigheterna. Det visar en ny rapport från EU:s rättighetsbyrå (FRA) som undersökt särbehandlingen av muslimer i 14 västliga EU-länder, däribland Danmark.

Rapporten visar att minst 30 procent av muslimerna har upplevt att de utsatts för diskriminering under det senaste året och i Danmark är siffran ännu högre, skriver Berlingske Tidende.

I Danmark har två grupper intervjuats, muslimer med somalisk respektive turkisk bakgrund. Bland dem har 46 respektive 42 procent känt sig diskriminerade. Men de allra flesta muslimer anmäler inte diskrimineringen till vare sig organisationer eller myndigheter. De vet inte vart de ska vända sig eller tror inte att det hjälper.

Enligt rapporten har 79 procent inte anmält den diskriminering de upplevt under de senaste tolv månaderna.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela