Dansk polis beväpnar sig med filosof

- 20/10/2009, 10:17 -

Rikspolischefen vill pröva ett nytt arbetssätt för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

DANMARK. Den danska polisen prövar ett annorlunda grepp i kampen mot den organiserade brottsligheten. Rikspolischefen har valt att plocka in en filosof för att kartlägga brottslingarnas ageranden.

Doktoranden Kira Vrist Rønn ska hjälpa polisen med att sortera och kategorisera upplysningar. Med kurser i kriminologi bagaget kommer hon att också hjälpa polisen i att skaffa information om kontakter mellan misstänkta och deras ageranden i vardagen.

– Vi måste lägga detta till våra underrättelser, så vi vet vad det betyder när en medlem av grupp A, plötsligt börjar skjuta mot en medlem av grupp B. Innebär detta att grupp B kommer att svara i morgon? Har de intresse och förmåga att skaffa fram nya vapen? Sådant måste vi ständigt kunna förutse och därför måste vi skärpa våra metoder, säger vice kriminalinspektören Jørgen Isalin till Videnskab.dk.

Skrivet av: