Stockholm

IAEA granskar israelisk ammunition

Arabländerna anklagar Israel för att ha använt uranammunition. IAEA ska utreda.


Läs mer

FN:s atomenergiorgan IAEA ska undersöka anklagelserna från arabländer om att Israel skulle ha använt ammunition innehållande utarmat uran under den 22 dagar långa militära offensiven på Gazaremsan.

Israel tillbakavisar anklagelserna.

– Jag förnekar detta fullständigt, sade Yigal Palmor, talesman för det israeliska utrikesdepartementet, på onsdagen.

Palmor tillade att det inte handlar om annat än "återkommande utslag av anti-israelisk propaganda".

Anklagelserna framfördes i ett brev som Saudiarabiens ambassadör överlämnade till IAEA-chefen Mohammed ElBaradei i måndags.

Exakt vilka åtgärder IAEA ska vidta bestäms efter konsultationer med IAEA:s medlemmar.

Utarmat uran är en restprodukt efter anrikning av uran och har ett antal civila och militära användningsområden. Studier har tidigare gjorts om användningen av sådan ammunition vid Natos flyganfall mot Balkan 1994-95. De fann det föga sannolikt att det fanns ett samband med en ökad cancerrisk.

Människorättsorganisationer har ifrågasatt Israels användning av vit fosfor i det tättbefolkade Gaza. Den israeliska armén håller på att utreda om halvmilitära förband har använt sig av vit fosfor på ett sätt som strider mot folkrätten.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.