Söndag 25 Jul
Stockholm

Nya fångstkvoter i isländsk valjakt

En sexfaldig ökning av de tidigare kvoterna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Islands regering meddelade på tisdagen att man kraftigt höjer kvoten för landets omdebatterade valjakt. De nya reglerna tillåter att 150 sillvalar och uppemot 150 vikvalar dödas varje år - en sexfaldig ökning av de tidigare kvoterna på nio respektive 40 valar per år.

Den den avgående fiskeriministern Einar Gudfinnsson uppgav att regeringen kommer att följa landets marina forskningsinstitut som rekommenderat de nu gällande kvoterna för de kommande fem åren.

Gudfinnsson tillhör Självständighetspartiet, vars koalitionsregering med Socialdemokraterna kollapsade i måndags. Socialdemokraterna och Vänstern-De gröna, som för samtal om en ny minoritetsregering, motsätter sig dock valjakt och motståndare hoppas nu att den nya regeringen återkallar beslutet.

Island drog sig ur ett internationellt uppskov gällande valjakten 2006 som man då tillämpat i 16 år.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela