Onsdag 27 Okt
Stockholm

Fler unga blir hemlösa

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

STOCKHOLM. Både unga vuxna och äldre ökar bland Stockholms hemlösa. Socialtjänsten har noterat problemet och tagit beslut om olika insatser. Rolf Nilsson, ordförande för Föreningen Stockholms hemlösa, är skeptisk till hur problemet behandlas, uppger Stockholms Fria Tidning.

– Det blir bara värre. Jag ser dem överallt när jag promenerar hem från jobbet. Västerbron, centralen, Gamla stan – de finns överallt, säger Rolf Nilsson.

I Stockholm finns 3 081 hemlösa enligt Socialtjänstförvaltningens senaste räkning, detta skulle innebära en minskning med 150 personer. Rolf Nilsson håller inte med.

–I så fall har det dött fler hemlösa än det delats ut bostäder, säger Rolf Nilsson och tillägger att det egentligen är oväsentligt huruvida en ökning eller en minskning har skett.

–De finns. Det räcker.

Rolf Nilsson anser att den marknadsanpassade bostadsmarknaden med ökade boendekostnader, utförsäljning av allmännyttan och en arbetsmarknad med få fasta jobb som några av hemlöshetens bakomliggande orsaker. Dessutom tycker han att bostäderna är för få.

–Och en kvarts miljon människor står i bostadskö i Stockholm, säger han.

Det finns flera unga som inte kommer in på bostadsmarknaden, framförallt i storstäderna. Nina Ström är samordnare för hemlöshetsfrågor på socialförvaltningen. Hon säger att man sedan 2004 noterat en ökning av personer mellan 20–25 år på härbärgena.

–Det handlar inte om några stora ökningar men det är ändå allvarligt. Vi vill givetvis undvika att få in nya grupper, säger Nina Ström till Stockholms Fria TIdning.

I början av året sattes projektet ”Unga vuxna på härbärge” upp. Man vill kartlägga gruppen för att få ökad kunskap om bakgrunden till bostadsproblemen.

Marie Ljungberg Schött (m) är ordförande i socialtjänstnämnden. Hon säger att hemlöshet är en prioriterad fråga.

–Hemlöshetsfrågan är mycket viktig. Den stora satsningen kommer att göras med tonvikt på unga, givetvis utan bekostnad av andra grupper, säger Marie Ljungberg Schött till Stokholms Fria Tidning.

–Fokus ska ligga på det preventiva arbetet, framför allt på missbruksbekämpning. 10 miljoner kommer att läggas på metodutveckling. Det budgetunderskott på 19,3 miljoner kronor, som drabbat Enheten för hemlösa på grund av ett ökande antal klinter, kommer inte att hota verksamheten på något sätt, lovar Marie Ljungberg Schött.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela