Måndag 19 Apr
Stockholm

Senaten röstar på onsdagen

USA:s senat röstar i kväll om krispaketet som ska rädda Wall Street. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den amerikanska senaten röstar på onsdagskvällen om krispaketet som ska rädda Wall Street, sade en rådgivare i senaten på tisdagskvällen.

Det reviderade paketet, värt 700 miljarder dollar, innehåller en höjning av taket i den statliga insättningsgarantin för sparare från 100 000 till 250 000 dollar.

Förslaget om det höjda taket kom under tisdagen från demokraternas presidentkandidat Barack Obama.

"Ett steg vi kan ta för att potentiellt öka stödet för lagen och säkra vår ekonomi är att utöka den statliga insättningsförsäkringen för familjer och småföretagare," sade han i ett skriftligt uttalande.

Senatens majoritetsledare Harry Reid, en demokrat från Nevada, fick senatens enhälliga bifall till att lägga fast tidtabellen för omröstningen.

Senatens republikanske ledare John Boehner stöder det reviderade krispaketet och tror att kongressen kommer att godkänna det, sade hans talesman Kevin Smith på tisdagskvällen.

Han (Boehner) rådfrågades om det och gav det grönt ljus, sade han om förslaget som senaten ska behandla på onsdag.

Han stöder det och tror att det går igenom.

Båda presidentkandidaterna, demokraternas Barack Obama och republikanernas John McCain åker tillbaka till Washington på onsdagen för att delta i senatens omröstning.

Det var inte omedelbart känt vilka andra förändringar den nya versionen av förslaget innehåller.

I det krispaket som röstades ner av representanthuset i måndags skulle staten överta osäkra fordringar för upp till 700 miljarder dollar, motsvarande cirka 4 700 miljarder kronor.

Pengarna skulle släppas i steg. 250 miljarder dollar så fort den nya lagstiftningen trädde i kraft och ytterligare 100 miljarder dollar om presidenten bedömde att det var nödvändigt.

För att den resterande hälften av paketet, 350 miljarder dollar, skulle få tas i bruk krävdes att kongressen på nytt gav sitt godkännande.

De finansinstitutioner som sålde fordringar skulle samtidigt ge ut aktieoptioner till den amerikanska staten. På så sätt skulle staten gynnas om krisen blåste över och marknaden normaliserades.

Paketet skulle också sätta stopp för vidlyftiga avgångsvederlag, så kallade gyllene fallskärmar, för direktörer i de deltagande bankerna.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela