Onsdag 14 Apr
Stockholm

EU vill ändra i datalagringen

Nu vänder EU-kommissionen och vill ändra i EU:s datalagringsdirektiv. – Direktivet innebär risker för den personliga integriteten, säger EU-kommissionen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Det här är direktivet

EU-direktivet om masslagring av trafikdata antogs 2006 efter terrordåden i Madrid 2004 och London 2005. Tanken är att hjälpa myndigheter att komma tillrätta med grov organiserad brottslighet och terrorism. 

Direktivet innebär bland annat att trafikdata ska lagras i minst sex månader och högst två år. Sverige har ännu inte genomfört direktivet och hotas därför av böter, men beslut fattas år 2012.

BRYSSEL. EU-länderna är sedan en tid tillbaka tvungna att lagra all trafikdata från mobiler och datorer. Dock har alla länder - bland dem Sverige - inte infört direktivet än.

Lagen har utsatts för hård kritik för att den innebär en massövervakning av medborgarna. Och nu backar också EU-kommissionen efter en utvärdering som presenteras i Bryssel under måndagen.

Det är stora skillnader mellan olika länder i tillämpningen - till exempel kring vilka myndigheter som har rätt att använda sig av trafikdatan. I en del länder hör skattemyndigheterna till de behöriga myndigheterna. Vissa länder har inte heller som krav att en domstol måste tvinga tele- och nätoperatörerna att lämna ut uppgifter.

I utvärderingen konstateras att reglerna måste stramas upp för att inte utgöra hot mot den personliga integriteten. Men man konstaterar också att datalagringsdirektivet bidragit till att förhindra brott.

Kommentera
Kopiera länk
Dela