Lördag 18 Sep
Stockholm

Libyen: Khaddafis grymheter finns dokumenterade

1 av 2
2 av 2

Dokument kan fälla Muammar Khaddaffi för krigsbrott. Filerna, som har hittats av rebeller i regeringsbyggnader i Misrata, avslöjar Khaddafis grymheter mot den egna befolkningen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Kriget i Libyen

Stridigheterna i Libyen har pågått sedan i slutet av februari. Den 17 mars inför FN en flygförbudszon över Libyen och beslutar att sätta in militära medel för att skydda landets befolkning. Trots FN:s insatser vägrar regimen att upphöra med våldet mot den egna befolkningen.

Rebellerna har i regeringsbyggnader i Misrata i Libyen hittat dokument som visar att Khaddaffi har gett order om att utplåna staden och att ”det blå havet ska bli rött av blodet från stadens invånare”.

I ett av dokumenten ger en befälhavare order om att ”det är absolut förbjudet att bistå med bilar med förnödenheter, bränsle, eller genom andra sätt ta sig in i Misrata genom samtliga infarter eller vägspärrar.”

Läkare utan gränser har tidigare vittnat om att det är svårt att komma in i staden med förnödenheter, men att de har lyckats nå Misrata med medicinsk utrustning. Organisationen har vädjat om att att sjukvårdsinrättningar ska respekteras och att sjukvårdspersonal och sjukvårdstransporter ska skyddas. I och med dokumenten är det tydligt att Khaddafi inte har hörsammat uppmaningen.

Utredare på Internationella brottmålsdomstolen, ICC, i Haag, samlar nu in dokument som avslöjar handlingar som kan klassas som krigsbrott. De kan spela roll om Khaddafi och hans regering blir åtalade för krigsbrott. Åklagare från ICC väntar på att striderna i Misrata ska ta slut så att de kan gå in i staden och undersöka dokumenten.

Strider om staden Misrata har pågått i fyra månader sedan rebellerna intog staden. Trots NATO:s bombningar har inte de regimtrogna styrkorna gett upp. Rebellerna uppger till Reuters, att de nu börjar få slut på pengar och därmed har svårt att finansiera kriget.

Kommentera
Kopiera länk
Dela