Onsdag 8 Dec
Stockholm

Din sömn förstörs om du känner dig ensam

Personer med känsla av ensamhet har flera avbrott i nattsömnen.
1 av 3
Personer med känsla av ensamhet har flera avbrott i nattsömnen. Foto: Nina Varumo / SCANPIX
Det gäller hela skalan av känslor kring upplevd samhörighet.
2 av 3
Det gäller hela skalan av känslor kring upplevd samhörighet. Foto: Jonas Ekströmer / SCANPIX
Trots att ensamma personer vaknar flera gånger per natt, så påverkas inte den totala sömnen.
3 av 3
Trots att ensamma personer vaknar flera gånger per natt, så påverkas inte den totala sömnen. Foto: Mikael Andersson / SCANPIX

Ny forskning har visat att känslan av att vara ensam kan störa nattsömnen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Studie på 95 personer

Studien gjordes på landsbygden i South Dakota. 95 personer deltog i studien, 45 procent män och 55 procent kvinnor. Medelåldern var 39,8 år.

Intervjuer gjordes gällande ensamhet, depression, oro och stress i relation till sömnkvalité och trötthet. Det visade sig att desto högre känsla av ensamhet, desto fler avbrott i sömnen.

Källa: Tidskriften Sleep

Känslan av ensamhet kan störa sömnen. En ny studie, som publicerats i tidskriften Sleep har visat att ju mer ensam man känner sig, desto fler avbrott blir det i sömnen.

På universitet i Chicago jämförde Lianne Kurine graden av känslan av ensamhet på 95 personer med mätningar av personernas sömncykler. Känslan av ensamhet hos deltagarna varierade. Forskarna kunde se att ju mer ensam personen kände sig desto mer splittrad blev sömnen.

Nattens totala sömn var opåverkad

Forskaren Lianne Kurine menar att ensamhet har visat flera negativa effekter på hälsan, skriver SVT Vetenskap. Syftet med studien var att se om sömnen kan påverkas av ensamhet. De kom fram till att känslan av ensamhet inte påverkar nattens sammanlagda sovtimmar, men att individerna i studien vaknade flera gånger per natt.

Det gäller inte bara totalt socialt isolerade personer, utan hela skalan av känslor kring upplevd samhörighet.

Tidigare forskning har visat samma resultat

Den nya studien stämmer överens med tidigare forskning på studenter från 2002. Desto mer ensamma studenterna var, desto mer avbrott i sömnen, skriver SVT.

Resultaten av forskningsresultaten leder till ökad förståelse för hur sociala och psykologiska faktorer kan påverka hälsan.

Kommentera
Kopiera länk
Dela