Kina undviker ansvar för koldioxid

- 17/03/2009, 14:31 -

Fel att lägga bördan på producenten, påstår Kinas klimatförhandlare Li Gao.

Li Gao, Kinas främsta klimatförhandlare, sade under ett förberedande möte inför klimatkonferensen i Köpenhamn att Kina inte borde behöva betala för de nya miljökrav som kommer ställas på landets fabriker, utan att de importerande länderna borde stå för det.

– Vi är i den lägsta delen av produktionslinjen i den globala ekonomin, säger han till BBC News. Vi producerar produkter och dessa produkter konsumeras av andra länder, speciellt mer utvecklade länder. Denna del av utsläppen borde tas hand om av konsumenten, inte producenten.

Kina har nu gått om USA som det land som släpper ut mest växthusgaser, men politiker argumenterar nu att de länder som köper kinesiska varor är ansvariga för 15-25% av den koldioxid som släpps ut under produktionen.

Skrivet av: