Onsdag 16 Jun
Stockholm

Drabbade i mjölkskandalen ersätts

22 mejeriföretag ska betala över en miljard kronor.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

22 mejeriföretag ska gemensamt betala motsvarande över en miljard kronor i ersättning till familjer vars barn dött eller insjuknat i mjölkskandalen i Kina.

Men flera drabbade tycker att summan är för låg.

Totalt ska företagen betala ut 1,27 miljarder kronor. Föräldrar till barn som dött ersätts med motsvarande 230 000 kronor, medan familjer vars barn hamnat på sjukhus får mellan 35 000 och 58 000 kronor.

Minst sex barn har dött och ytterligare knappt 300 000 insjuknat sedan de druckit mjölk som förorenats med melamin.

Melamin använts normalt i tillverkning av plast. Ämnet hade blandats i mjölken för att få den att framstå som mer proteinrik än den verkligen var. Men kemikalien orsakade svåra njur- och urinvägsproblem hos spädbarn.

Säkerhetsproblem

Skandalen, som uppdagades i september efter att till en början ha mörklagts, skakade den kinesiska livsmedelsindustrin i dess grundvalar. Industrin drogs sedan tidigare med stora säkerhetsproblem. Händelsen blev också snabbt en internationell angelägenhet sedan melamin hittats i produkter som exporterats till andra länder. Enligt en kinesisk affärstidning ska pengarna börja betalas ut i januari och täcka operationer och annan sjukvård för de drabbade barnen. Enligt tidningen har regeringen beordrat företagen att betala ersättningen. Det mesta ska betalas ut kontant, men en knapp femtedel av totalsumman ska placeras i en fond och täcka vårdkostnader för kvardröjande hälsoproblem. Fonden ska skötas av Kinas största livförsäkringsbolag.

"Inte tillräckligt"

En advokat som företräder hundra familjer menar dock att pengarna inte räcker för att ersätta alla offer. Han är kritisk mot hela handhavandet.

– Processen har inte varit öppen. Offren och konsumenterna har inte tillåtits att delta. De borde ha rätt att söka kompensation genom en juridisk process, och det oklart om det kommer att bli så, sade Li Fanping.

Flera stämningar med krav på kompensation har inte accepterats av kinesiska domstolar. Advokater har tidigare sagt att regeringen varnat dem för att stämma de ansvariga företagen, möjligtvis av rädsla för att en flod av rättsfall skulle bli både kostsam och ge ännu mer dålig publicitet åt landet.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela