Stockholm

Nära 300 000 barn sjuka i Kina

Totalt 294 000 barn har insjuknat av förgiftade mejeriprodukter i Kina. (TT)


Läs mer

Sammanlagt 294 000 barn har insjuknat av mejeriprodukter som förorenats av industrikemikalien melamin, rapporterar Kinas hälsodepartement på måndagen på sin webbsida.

Det är en dramatisk ökning jämfört med tidigare uppgifter om antalet sjuka. Myndigheternas senaste summering i september talade om 53 000 sjuka barn.

Av de 294 000 barnen fördes 51 900 till sjukhus. Av dem vårdas fortfarande 861 på sjukhus, och för 154 barn är tillståndet allvarligt, uppger departementet.

Det tillägger också att antalet dödsoffer kan komma att stiga. Tidigare har regeringen talat om fyra avlidna barn. Nu förefaller det som om sex dödsfall sedan den 10 september kan komma att knytas till intag av melaminförgiftad mjölk.

Melamin är ett ämne som vanligen används i plasttillverkning, men i höstas framkom att det också hade illegalt blandats in i kinesiska mjölk- och mejeriprodukter för att de skulle framstå som mer proteinrika. Skandalen blev snabbt vida känd, och kinesiska mejerivaror långt utanför landets gränser återkallades eller förbjöds sedan de befunnits innehålla melamin.

Kemikalien kan orsaka njursten om den intas i stora mängder, och just spädbarnen drabbades särskilt hårt i Kina eftersom de fått i sig så mycket av ämnet.

En amerikansk film om melaminets påverkan:

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.