Test som visar om du är lika smart som Trump.
Är du lika smart som Trump? Ta testet.

Här är testet som Donald Trump fick alla rätt på

Under Donald Trumps tid som USA:s president har hans intelligens ifrågasatts ett flertal gånger. Men när han gjorde detta test fick han full pott. Är du lika smart som en av världens mäktigaste och mest inflytelserika man? Testa själv och se.


Som du kanske vet har USA:s president Donald Trump fått göra ett intelligenstest.

Det kognitiva testet som kallas för ”Montreal Cognitive Assessment” har använts av läkare sedan 1996. Under tio minuters tid ska du lösa 11 uppgifter. Testet används för att bedöma bland annat koncentrationsförmåga, gehör, minne, språkförmåga, anpassning och basala matematiska kunskaper. 

Donald Trump 30 fick hela poäng, alltså full pott. Alla resultat över 26 räknas som en "normal kognitiv kapacitet" och snittet ligger på 27,4. 

Är du lika smart som Donald Trump? Gör testet här nedanför! Du kommer att behöva hjälp av en kompis om du ska göra hela testet. 

1. Kan du dra streck?

Uppgiften: Du ska para ihop fem nummer (1-5) med fem bokstäver (A-E) i en specifik ordning. 1 paras med A, 2 med B och så vidare. 

Poängsättning: Du får ett poäng för varje rätt kombination: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D och 5-E. Strecken får inte korsa varandra och om du gör en miss som du inte åtgärdar på en gång så stryks dina poäng.


Bildkälla: Montreal Cognitive Assessment

2. Kan du rita en kub?

Uppgiften: Rita en likadan kub som på bilden. Den ska vara ungefär lika stor och linjerna ska vara raka. 

Poängsättning: Om du klarar det har du fått ett poäng. 


Bildkälla: Montreal Cognitive Assessment

3. Kan du rita en klocka?

Uppgiften: Du ska rita en klocka med tillhörande siffror, alltså siffrorna 1-12 på rätt plats. Du ska sedan rita pekare som visar att klockan är tio över elva. Kravet är att klockan ska vara rund och se ut som en klocka.

Poängsättning: Du får ett poäng om du klarar av att rita klockan och ett till om du lyckas visa rätt tid. Du får ytterligare ett poäng om siffrorna på klockan är ungefär lika stora och i ungefär lika stort avstånd till varandra. 

4. Vet du vad djuren heter?

Uppgiften: Du ska kunna namnen på dessa djur. 

Poängsättning: Du får ett poäng för varje rätt svar.

Bildkälla: Montreal Cognitive Assessment

5. Kan du upprepa ord?

Uppgiften: En person läser upp fem ord som du ska minnas och repetera.

Steg 1: 

Personen läser upp orden RED, FACE, VELVET, CHURCH och DAISY. Personen läser upp ett ord per sekund.

Du ska därefter minnas och repetera dem. De behöver inte vara i ordning, du ska bara repetera de fem orden. 

Steg 2: 

Personen läser upp orden igen. Denna gång ska du vänta fem minuter och sedan försöka minnas och repetera orden. Det spelar fortfarande ingen roll om de är i rätt ordning, du ska bara minnas orden.

Poängsättning: Du kan inte få poäng på denna uppgift, men du får däremot minuspoäng om du inte kan minnas orden. 

6. Siffror och bokstäver

Steg 1

Uppgiften: En person läser upp fem nummer – 2 1 8 5 4 – du ska därefter upprepa dem högt, i rätt ordning.  

Du får sen höra tre siffror – 7 4 2 – som du ska upprepa i omvänd ordning, alltså 2 4 7. 

Poängsättning: Du får två poäng om du klarar båda nummerserierna.

Steg 2

Uppgiften: En person läser upp en rad bokstäver. För varje bokstav du hör ska du knacka med handen i bordet.

Bokstäverna som ska läsas upp är: F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B. 

Poängsättning: Du får ett poäng om du knackar vi varje bokstav. Du får också poäng om du missar en bokstav.

Steg 3

Uppgiften: Du börjar på 100 och utmaningen är att subtrahera (minus) talet med 7 tills personen som håller i testet säger stopp. Du har obegränsad tid på dig. Rätt ordning blir alltså: 

100

 93

 86

 79

 72

 65 

Poängsättning: Om du misslyckas får du inga poäng. Du får ett poäng för ett rätt, två poäng för två rätt, och tre poäng för tre eller fler rätt.

7. Kan du upprepa meningar?
Uppgiften:

Steg 1

En person ska läsa upp meningen: ”I only know that John is the one to help today”. Du ska sedan upprepa meningen.

Steg 2

En person läser upp meningen: ”The cat always hid under the couch when dogs were in the room”. Du ska sedan upprepa meningen.

Poängsättning: Om du lyckas läsa upp meningarna i rätt ordföljd, får du två poäng.  exakt, utan att byta ut några ord, får denne två poäng. Om du byter ut något av orden mot ett synonym får du fortfarande ett poäng.

8. Hur många ord kan du på F? 

Uppgiften: Du får höra en bokstav (till exempel F) och du ska sedan säga 11 ord som börjar på bokstaven. Du har 1 minut på dig. 

Du får inte säga namn, märken eller städer som till exempel: Hanna, H&M eller Helsingborg. Du får heller inte bara böja samma ord, exempelvis ha, hade, haft. 

Poängsättning: Klarar du 11 ord på 60 sekunder får du ett poäng. 

9. Vet du vad en apelsin är?

Uppgiften: Här ska du kunna beskriva relationen mellan olika ord. Om du hör orden apelsin och banan så ska du kunna säga att de är frukter. Byxor, kjol, tröja är exempel på olika klädesplagg och centimeter, meter och millimeter är exempel på olika mått.  

Poängsättning: Ett poäng för varje rätt svar. 

10. Kan du minnas ord, igen?

Uppgiften: Du ska nu upprepa orden som lästes upp för dig i steg fem, alltså: FACE, VELVET, CHURCH, DAISY, RED. 

Poängsättning: Du får en poäng för varje rätt ord. 

11. Kan du dagens datum?

Uppgiften: Allra sist ska du kunna dagens datum samt och namnet på platsen och staden som du befinner dig på. 

Poängsättning: En poäng för varje rätt svar. Inga poäng om man svarar fel på någon av frågorna. 

Sammanställning

Du fick cirka 16 poäng: Du har ungefär samma kognitiva förmåga som en dement person. 

Du fick cirka 22 poäng: Du har en något nedsatt kognitiv förmåga. 

Du fick över 26: Normal förmåga.

Max antal poäng: 30. 

Se även: Trumps advokat betalade över 1 miljon för att tysta porrstjärna

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.

Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
/
Är du lika smart som Trump?
Tack för din röst!