Här måste du plantera 10 nya träd - för att få gå ut skolan

- 23/06/2019, 13:37

Filippinerna är mitt i planeringen av ett nytt lagförslag. Förslaget syftar till att ungdomar måste plantera 10 nya träd var, för att få gå ut skolan.

Ett nytt lagförslag har skickats till den filippinska senaten. Förslagen kallas för "Graduation Legacy For the Environment Act" och går ut på att varje student som går ut grundskolan behöver plantera 10 nya träd var –innan de kan gå ut skolan med en examen.

Ett slag för miljön

Förespråkarna för förslaget förklarar att det är ett sätt för de unga invånarna i Filippinerna att hjälpa till med klimatförbättringar. 

– Utbildningen i landet ska vara ett ställe där vi lär ut etiska tankesätt och hållbar användning av naturresurser, så att vi säkerställer sociala ansvar och medvetna medborgarskap, förklarar Gary Alejano, en av representanterna för förslaget, till Forbes.

Den nya lagen är ett slag för miljön. Bildkälla: Pixabay

Så många träd kommer planteras

Hur många träd kommer att planteras då, om varje ungdom som går ut skolan eller tar examen från högskolan, ska plantera 10 träd var?

Det är nämligen över 12 miljoner studenter som går ut grundskolan varje år i Filippinerna. Fem miljoner går ut gymnasiet medan 500 000 personer tar examen från universitetet. Det skulle, enligt beräkningarna, leda till att ungefär 175 miljoner nya träd planteras varje år, skriver Forbes.

Alejano berättar även vidare att det under en hel generation kommer att planteras ungefär 525 miljarder träd! 

De områden som lagen menar att träden borde planteras inom är (såklart) skogen, men även stadsområden, övergivna gruvplatser, militära reservationer och även på andra lämpliga platser, rapporterar Forbes.

Är det ett bra förslag?