Torsdag 9 Dec
Stockholm

Goda nyheten: Corona ser inte ut att bli farligare i framtiden

Coronaviruset blir enligt forskare inte farligare i framtiden
Coronaviruset blir enligt forskare inte farligare i framtiden. Foto: Shutterstock

Enligt amerikanska forskare muterar coronaviruset inte lika fort som exempelvis vanlig influensa. Ett vaccin skulle därför kunna ge långvarigt skydd ifrån viruset.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Trots allt negativt som coronavirusets spridning har inneburit, är det ändå inte helt dödfött på positiva nyheter kring det.

I dag har exempelvis tre personer som varit smittade med viruset fått lämna intensiven.

Och nu kommer nästa glada nyhet.

Enligt amerikanska forskare muterar inte coronaviruset i någon större utsträckning när det sprider sig mellan människor, skriver The Washington Post.

Det gör det mindre troligt att viruset blir farligare ju mer det sprider sig.

Ett eventuellt framtida vaccin kommer därför också hålla länge, menar forskarna.

KOMMER RÄCKA MED ETT VACCIN

Forskare studerar nu över 1 000 olika prover av viruset och har funnit att covid-19 har ett relativt lågt nummer av mutationer.

Ett virus som passerar många människor muterar ofta ganska kraftigt. 

Coronaviruset har i dagsläget endast fyra till tio olika genetiska skillnader mellan de stammar som infekterat människor i USA, jämfört med det som först spred sig i Wuhan.

Forskare på Johns Hopkins-universitet studerar viruset dagligen. (Shutterstock)

– Detta antyder att det kommer räcka med ett enskilt vaccin för coronaviruset, jämfört med ett nytt vaccin varje år som är fallet med influensan, säger Peter Thielen, molekylärgenetiker på Johns Hopkins-universitetet till The Washington Post.

Han menar att vaccinet för coronaviruset mer kommer att påminna om vaccinen för mässling eller vattkoppor, där patienten också blir immun under en längre tid.

De dåliga nyheterna är att även om ett coronavaccin är under utveckling, så uppskattar experter att det dröjer mellan ett år och 18 månader innan det blir tillgängligt.

ANDRA FAKTORER SOM PÅVERKAR

Det råder viss oenighet i forskarvärlden kring sambandet mellan virusets olika stammar och sjukdomens svårighetsgrad.

Ett forskarteam tror sig ha funnit bevis på ett samband, medan de flesta forskare menar att det snarare är andra faktorer som påverkar.

De många dödsfallen i Italien beror förmodligen snarare på orsaker som en åldrande befolkning, överbelastade sjukhus och brist på ventilatorer, än på skillnader i själva viruset.

– Vi har inga bevis för att en specifik virusstam skulle vara kopplad till någon gradering av sjukdomens svårighetsgrad, utan det är troligare drivet av andra faktorer, säger Peter Thielen.

Läs mer om coronaviruset: Stockholm kan komma att isoleras – samtal uppges pågå

Kommentera
Kopiera länk
Dela