Lördag 23 Okt
Stockholm

Studie: En miljon barn har mist en förälder till följd av covid-19

Coronapandemin har drabbat barn och ungdomar hårt världen över.
Coronapandemin har drabbat barn och ungdomar hårt världen över. Foto: Stefan Hörberg/Rithuset AB/TT och Tore Meek/NTB/TT

En omfattande studie visar att över en miljon barn har förlorat en förälder i dödsfall som på något sätt är relaterade till covid-19. Nu varnar forskaren Curt Hagquist för hur ungas mående kan komma att påverkas av detta och pandemin i stort.

Kommentera (8)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

När världen drabbades av en pandemi och hundratals skolor tvingades stänga förflyttades många elevers undervisning till distans. Bland ungdomar i höginkomst­länder har nio av tio tillgång till internet hemma jämfört med mindre än en av tio i låginkomstländer. 

Detta har lett till en ökad oro för ungas psykiska hälsa som flera studier pekar på blivit starkt påverkad. Inte bara när det gäller digitala möjligheter i hemmet, utan även ifall familjens ekonomi drabbats av den stigande arbetslösheten.

I en debattartikel i Dagens Nyheter är nu forskaren Curt Hagquist bekymrad över hur länders regeringar ska klara av utmaningen.

– Regeringar måste inte endast svara upp mot de utmaningar som orsakas av skolstängningar och distansundervisning, utan också finansiellt stödja familjer som är negativt påverkade av arbetslöshet och ekonomiska svårigheter, skriver Hagquist i artikeln.

Över en miljon barn har förlorat sin förälder

Det är inte bara skolgången som är en faktor i ungas mående. Enligt en ny studie i The Lancet har över en miljon barn, sett till 21 länder, förlorat en förälder i ett coronarealterat dödsfall.

Den belyser även hur barnen drabbas av att mista en mor– eller farförälder, då de i många länder faktiskt är barnet vårdnadshavare eller står för en bärande del av ekonomin.

WHO har tagit fram en expertrapport som är riktat till alla medlemsländerna i Europaregionen. De rekommenderar bland annat ökat utbildningsstöd, stöd för psykisk hälsa och mer samhällsstöd.

Något som debattören tror blir en utmaning även för Sveriges regering.

Kommentera (8)
Kopiera länk
Dela