Lördag 21 Maj
Stockholm

Hjälpfartyg ankrar i Tonga trots covidsmitta

Soldater går ombord på HMAS Adelaide i Brisbane i Australien, inför avresan till Tonga.
Soldater går ombord på HMAS Adelaide i Brisbane i Australien, inför avresan till Tonga. Foto: TT

Det australiska örlogsfartyget HMAS Adelaide har ankrat i Tonga, lastat med nödhjälp till den av vulkanutbrott och tsunami drabbade nationen. På grund av ett covidutbrott på fartyget går inte besättningen i land.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Tonga är en av få platser i världen som är fri från covid-19, och ett strängt hälsoprotokoll gäller under fartygets besök.

— Fartyget kommer att ankra och inga kontakter sker. Australisk besättning lastar av fartyget som sedan lämnar hamnen, sade hälsominister Saia Piukala.

Adelaide ingår i en internationell hjälpinsats. Fartyget har med sig 80 ton förnödenheter bestående av bland annat vatten, medicin och teknisk utrustning. All utrustning desinficeras.

Trots att hela besättningen testades negativt för covid-19 innan avfärd, har 29 personer ombord efter det bekräftats smittade.

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela