Stockholm

Människoöden och ond bråd död – så är jobbet som rättsläkare

Rättsläkare Björn Bäckström.
Björn Bäckström, 38, är rättsläkare i Umeå och svarar på Nyheter24:s frågor om allt vi vill veta om yrket. Foto: John Henzlert/Rättsmedicinska enheten i Umeå och Federico Gambarini/AP/TT

Döden är ett ämne som de flesta nog helst undviker, av rädsla eller känslor av stark ångest. För rättsläkaren Björn Bäckström är döden något som kretsar kring det vardagliga livet. För Nyheter24 berättar han allt om yrket som många undrar om.


Läs mer

Det var under ett vikariat kort efter sin läkarutbildning som Björn Bäckström, 38, hittade sitt kall som rättsläkare. Idag arbetar han vid Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Umeå, där han även undervisar.

Bäckström beskriver det som en specialitet som kanske inte är den första som man har i åtanke när man börjar på läkarprogrammet. Men medan han väntade på att bli placerad som AT-läkare passade han på att söka ett vikariat, som innebar att han fick prova att arbeta med något som inte skulle finnas inom den vanliga vården.

– Då fastnade jag. Jag insåg vilken fantastisk specialitet som rättsmedicin är. Man får en inblick i en del av samhället som man kanske inte annars stöter på, säger han till Nyheter24.

Vad gör en rättsläkare?

I Sverige dör cirka 90 000 människor varje år, och av dem obduceras ungefär 10 procent. Hälften av dessa procent obduceras då av en patolog, i fall där personen gått bort till följd av sjukdom. 

En rättsläkare i sin tur obducerar människor som dött en onaturlig död, alltså av olycka, självmord eller om det finns misstankar om brott. Det är den andra delen av procenten. Rättsmedicin är helt frikopplat från sjukvården, och arbetar på uppdrag av främst polis och åklagare.

– Det känns väldigt givande att jag genom mitt jobb kan bidra till ett rättssäkert samhälle, och att jag kan ge svar till både rättsväsendet och anhöriga.

Björn Bäckström, 38, på sin arbetsplats. Foto: John Henzlert på rättsmedicinska enheten i Umeå.

Stöter på sorgliga människoöden varje dag

Efter närmare nio år som rättsläkare berättar Bäckström att han nu har lättare att inte ta med sig jobbet hem.

– Man stöter ju på ond, bråd, död och människoöden som är sorgliga varje dag. Det innebär att måste kunna hålla en distans till det. Man får inte bli kall inför det, men det går inte att gå runt och älta när man går hem från jobbet.

– I början tyckte jag exempelvis att det var jobbigare att jobba om det var barn, eftersom jag själv har barn.

Visste inte vad som väntade

– Jag visste nog inte riktigt vad som väntade i praktiken, precis som alla andra hade jag en bild av rättsmedicinen som var präglad av den bild som presenteras i filmer och media.

Det finns en del av det som stämmer, menar Bäckström. Men långt ifrån allt. 

– En skillnad är att på tv handlar det alltid om mord, det är en minoritet av våra ärenden. Ofta på tv kan också rättsläkaren ge väldigt exakta svar, riktigt så är det inte, förklarar Bäckström och fortsätter:

– En likhet är just att polisen faktiskt också är med vid obduktioner, när det är en misstanke om mord.

Rättsläkare har alltid särskild skyddsutrustning när de arbetar. Foto: John Henzlert på rättsmedicinska enheten i Umeå.

Delen många missar

Arbetet inom rättsmedicin kan delas in i två delar, förklarar Bäckström. Det ena är obduktionen, där det ingår flera olika steg fram tills man får ett resultat.

– I ett senare skede får man lägga ihop pusslet med det man vet från obduktionen, det man vet om omständigheterna och det man har sett från tilläggs-undersökningarna för att kunna bedöma vad som har hänt.

Den andra delen av yrket är klinisk rättsmedicin, vilket faktiskt handlar om levande människor, som många inte känner till. 

Det innebär att Bäckström dokumenterar skadorna, och hur de kan ha uppkommit, både hos misstänkta gärningsmän och brottsoffer. Han är även ofta uppe i rätten.

– Jag får in förhör med både målsäganden och misstänkt, så ska jag försöka svara på om skadebilden stämmer med det eller de händelseförlopp som finns beskrivna.

Salen Bäckström arbetar i är ljus och rumstempererat. Foto: John Henzlert på rättsmedicinska enheten i Umeå.

Rättsläkarens inställning till döden

För en stor del av världen är döden något främmande, och det finns nog ingen som inte undrat vad som händer när vi dör. Men den typen av frågor är inget som Björn Bäckström tänker på när han arbetar.

– I mitt yrke och i min yrkesmässiga ställning blir döden långt ifrån existentiell, där är den något väldigt påtagligt. På sätt och vis mindre komplicerad än för andra, säger han och fortsätter:

– Om man jobbar som läkare i sjukvården är ju döden något som man fruktar ska hända. Medan när jag kommer in så har döden redan inträffat, det hemska har redan skett.

Antar att du får många frågor om vad som är det perfekta mordet?

– Den frågan har jag fått både en och två gånger. Men jag passar på svaret.

Vet du svaret?

– Det passar jag också på!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.