Grand-Pierre blir avstängd

- 16/11/2009, 13:18 -

För dessutom böta 11 000 kronor för att ha slagit ner AIK:s Fredrik Carlsson.

AIK:s Fredrik Carlsson och Leksands Jean-Luc Grand-Pierre drabbade samman i ett slagsmål när lagen möttes förra veckan.

Båda fick matchstraff och en matchs automatisk avstängning.

I dag kom Svenska Ishockeyförbundets dom på vidare bestraffning och båda tilldöms ytterligare en match avstängning samt böter motsvarande en match.

För välbetalde Grand-Pierre blir bötesbeloppet betydligt högre än för Carlsson, 11 000 kronor mot 2 500 kronor.

Från Disciplinnämndes beslut:

"Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, filmsekvenser från händelsen och yttrande från Jean-Luc Grand-Pierre. Nämnden konstaterar att slagsmålet har innefattat slagväxling från både Fredrik Carlsson och Jean-Luc Grand-Pierre. Av filmsekvenserna framgår att Fredrik Carlsson går in i händelsen som tredje man och att han är först att kasta handskarna. Jean-Luc Grand-Pierre är dock den mest aktive i slagsmålet. Mot denna bakgrund bedömer nämnden att Fredrik Carlsson och Jean-Luc Grand-Pierre bör ha lika bestraffning"

Hockeysverige.se

Skrivet av: