Stockholm

Teknik - Nyheter, artiklar, reportage och video

Teknik, ordet, kommer från början från det grekiska ordet téchnē (τέχνη) som betyder “konst”, “skicklighet” eller “hantverk”. Metoder för att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning samt att öka levnadsstandarden. Det görs genom att utnyttja naturens resurser till produkter, processer eller anläggningar. När man använder sig av teknik handlar det alltid om utnyttjandet av en överföring av energi. 1980 infördes teknik som ett obligatoriskt skolämne i Sverige.


Det finns olika definitioner av teknik. Marshall McLuhan som är kanadensisk professor i engelsk litteratur, litteraturkritiker och kommunikationsteoretiker, menar att teknik är en förlängning av biologiska, evolutionärt framväxande funktioner hos människan. Både när det kommer till material och kommunikation. Alf Hornborg, humanekolog, definierar teknik som en strävan att övervinna begränsningar i tid och rum. Alltså något man även kan applicera på andra arter samt på maskiner.


Teknik delas ofta upp i fyra funktioner, att transformera, att transportera, att lagra och att kontrollera. Andra klassificerar endast tekniker i två funktioner, utifrån syftet som handlar om underhåll eller förflyttning. Läran om teknik kallas teknologi.


Digitalisering handlar ursprungligen om omvandlingen från analog till digital representation om information. På ganska få år har internet och tillhörande tekniska lösningar i grunden förändrat vårt samhälle och våra liv.

Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.