Stockholm

Växthuseffekten

Runt vår planet finns det atmosfär som består av en mängd växthusgaser. Två av gaserna är koldioxid och metan.

Gaserna gör att värmestrålningen, som är på väg att lämna jorden, stannar tillräcklig länge i atmosfären tills de inte kan absorberas, och strålar då ut i rymden. Det kallas för växthuseffekten och är väsentlig för oss människor. Annars skulle jorden vara en betydligt kallare plats, cirka 30 grader kyligare. Gaserna håller jorden tillräckligt varm.

Faran är om växthuseffekten skulle förstärkas, alltså gaserna som omger atmosfären skulle öka. I så fall blir den totala medeltemperaturen högre.

Några orsaker till den ökade växthuseffekten
är skövlingen av skogen som släpper ut koldioxid och utsläppen av växthusgas från jordbruk. Bland annat lustgas som släpps ut när marken gödslas och bildas.

Donald Trump har kallat växthuseffekten för en bluff och sagt att det är ett påhitt från Kinas sida.
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.